Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Biuro Informacji Prasowej

Ogłoszenia

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE - 5 SZTUK KIOSKÓW WOLNOSTOJĄCYCH (INFOKIOSKÓW), WYPOSAŻONYCH W MONITOR DOTYKOWY, TERMICZNĄ DRUKARKĘ NUMERKÓW, OPROGRAMOWANIE ZAPEWNIAJĄCE INTEGRACJĘ Z HIS ZAMAWIAJĄCEGO (SYSTEM MEDYCZNY).


Data publikacji: 11.06.2021r.

 


Data publikacji: 10.06.2021r.

 


Data publikacji: 08.06.2021r.

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający postanowił wydłużyć termin składania ofert do dnia 10.06.2021r. do godziny 11:00 i  termin otwarcia ofert do dnia 10.06.2021r. do godziny 14:00

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający postanowił wydłużyć termin realizacji zamówienia do dnia 15.07.2021r.


Data publikacji: 07.06.2021r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1_2021 – Sprostowanie

Zamawiający wprowadza sprostowanie do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/2021

  1. Zamawiający, ilekroć używa w postępowaniu “oprogramowanie zapewniające integrację” ma na myśli oprogramowanie, które umożliwi instalację i działanie HIS Zamawiającego.
  2. Zamawiający nanosi sprostowanie w punkcie 8.2 zapytania ofertowego i nadaje mu brzmienie:

“O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową tj. wykonali w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną dostawę i uruchomienie z wdrożeniem systemu informatycznego polegającym na integracji modułu informatycznego z systemem wdrożenia e-usług”.


Data publikacji: 02.06.2021r.

 


Data publikacji: 28.05.2021r.

Projekty

Realizacja projektu RPMA.02.01.01-14-c707/19 Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków.

BIP

Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich.

Cel projektu: Stworzenie systemu przechowywania i podawania leków oraz dostosowania systemów informatycznych konsorcjantów do wdrożenia e-usług dla potrzeb obywateli (pacjentów, pracowników).

Wartość ogółem: 6 404 162,10

Wydatki kwalifikowane: 6 392 022,10

Dofinansowanie: 5 113 617,68

Data publikacji: 01.06.2020r.

Close Menu