logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.

Szamocka 6,
01-748 Warszawa

Infolinia: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia Sp. z o.o.

Szamocka 6,
01-748 Warszawa

Infolinia: 22 430 87 00

Krajowy Rejestr Sądowy, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000536684,
NIP: 1132883801, REGON 360493191, wysokość kapitału zakładowego 38 301 100,00 zł.
Nr konta: 69 1020 1026 0000 1102 0304 6216
PKO BP S.A. Oddział 2 w Warszawie