logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia – Szpital św. Wincentego

ul. Św. Wincentego 103
03-291 Warszawa

tel.: 22 326 98 00 wew. 3

 • I. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń, w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

  Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji w naszych poradniach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

  UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

  W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

  1. Poradnia Chirurgii Onkologicznej – w poradni tej przyjmowani są pacjenci wymagający kwalifikacji do leczenia chirurgicznego oraz kontroli po leczeniu operacyjnym. Ponadto w poradni wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne w warunkach ambulatoryjnych (np. biopsje, zabiegi usuwania zmian skórnych podejrzanych o przemianę nowotworową). Do Poradni Chirurgii Onkologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
  2. Poradnia Ginekologiczna – w poradni diagnozowane są i leczone m.in.: stany zapalne, mięśniaki macicy, guzy narządu rodnego, endometriozy. Odbywają się także kwalifikacje do operacji i zabiegów wykorzystujących najnowsze laparoskopowe techniki operacyjne. W ramach poradni zapewniony jest dostęp do badań: biochemicznych, serologicznych, bakteriologicznych, mikrobiologicznych, cytologicznych, USG, kolposkopii. Poradnia realizuje również program profilaktyki raka szyjki macicy. Do poradni ginekologicznej nie jest wymagane skierowanie.
  3. Poradnia Urologiczna – w poradni udzielane są porady w zakresie m.in.: zaburzeń oddawania moczu, chorób nowotworowych układu moczowego, chorób prostaty, chorób nerek i pęcherza moczowego, kamicy moczowej, zakażeń układu moczowego, nietrzymania moczu. Pacjenci są kierowani na badania diagnostyczne: USG, TK, badania laboratoryjne, biopsje, cystoskopie. W zakresie tej poradni wykonywane są także drobne zabiegi urologiczne. Do Poradni Urologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
  4. Poradnia Chorób Naczyń – poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu naczyniowego (żylnego i tętniczego). Poradnia obejmuje opieką również pacjentów wymagających długotrwałego leczenia wskutek powikłań procesów miażdżycowych i przewlekłej niewydolności żylnej. W ramach działalności poradni zapewniamy:
   • kompleksową diagnostykę naczyniową
   • badanie USG DOPPLER układu żylnego i tętniczego
   • badania laboratoryjne
   • kwalifikację do zabiegów w warunkach szpitalnych
   • opiekę nad pacjentem po zabiegu naczyniowym

   Do poradni chorób naczyń wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

 • II. LECZENIE SZPITALNE

  Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

  Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

  W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

  1. Hospitalizacje:
   a) Oddział Chirurgii Onkologicznej – działalność oddziału skupia się na zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej, naczyniowej oraz urologii takich jak:

   • nowotwory piersi – leczenie radykalne i oszczędzające
   • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego, cienkiego
   • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, jąder, cewki moczowej, prostaty
   • nowotwory tarczycy i nadnercza
   • nowotwory narządów rodnych
   • zabiegi usuwania kamieni z pęcherza i moczowodu
   • operacje wodniaków jąder
   • przepukliny brzuszne i pachwinowe
   • odtwarzanie ciągłości przewodu pokarmowego
   • wycinanie żylaków, zabiegi proktologiczne
   • kamica pęcherzyka żółciowego

   b) Oddział Ginekologiczny – działalność oddziału skupia się na leczeniu chorób zarówno w zakresie samej ginekologii jak i ginekologii onkologicznej. Na oddziale wykonywane są m.in.:

   • operacje z dostępu brzusznego – wycięcie macicy z przydatkami (lub bez), operacja wyłuszczenia torbieli jajników, operacja wyłuszczenia mięśniaków, radykalne operacje w przypadkach nowotworów: szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika
   • operacje laparoskopowe – wycięcie macicy z przydatkami (lub bez), umocowanie/podwieszenie pochwy, operacja nietrzymania moczu, operacje guzów przydatków, operacje w zaawansowanej endometriozie, laparoskopia diagnostyczna
   • operacje z dostępu pochwowego – wycięcie macicy, operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodnego (plastyka ścian pochwy i krocza), operacje w nietrzymaniu moczu, wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina, wycięcie sromu, operacja korekcyjna przedsionka pochwy
   • histeroskopia – histeroskopia diagnostyczna, usunięcie polipów endometrium, wycięcie mięśniaków podśluzówkowych, uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych, usunięcie przegrody w jamie macicy
   • inne zabiegi – wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usunięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki macicy, ocena drożności jajowodów

   c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – oddział wypełnia swoje zadania głównie poprzez:

   • kompleksowe leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia – do oddziału trafiają pacjenci w krytycznym stanie z pozostałych naszych oddziałów, wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji oraz wspomagania co najmniej jednego z układów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje życiowe człowieka
   • podawanie znieczuleń pacjentom w trakcie wszystkich zabiegów operacyjnych, wykonywanych w szpitalu, oraz w wybranych przypadkach do badań diagnostycznych
   • Wszczepianie portów dożylnych – Port naczyniowy to rodzaj trwałego dostępu do żyły, który jest wykorzystywany przede wszystkim do prowadzenia chemioterapii u pacjentów onkologicznych. Ułatwia on dożylne podawanie leków i płynów oraz pobieranie krwi do badań. Jest dostępem bezpiecznym, ryzyko powikłań związanych z jego posiadaniem jest niewielkie, nie powoduje dużych ograniczeń aktywności fizycznej i jest dobrze tolerowany przez pacjentów.

   d) Oddział Otolaryngologiczny – oddział specjalizuje się w leczeniu guzów gruczołów ślinowych.

  2. Radiologia Zabiegowa – dziedzina medycyny zajmująca się zarówno diagnostyką jak i leczeniem pacjentów z nowotworami. Zastosowanie mają małoinwazyjne techniki radiologiczne wykonywane przez radiologów interwencyjnych.  Na świecie i w Polsce obserwuje się systematyczny rozwój tej gałęzi medycy.
   • ablacje /termoablacje: zmian nowotworowych  pierwotnych i wtórnych ( np. : wątroby, płuc) – najlepsze efekty leczenia termoablacja daje przy guzach nie większych niż 3 cm,
   • neurolizy interwencyjne czyli leczenie bólu – zabieg jest skuteczny u ok. 80% pacjentów u których może być zastosowany. Efekt przeciwbólowy trwa zwykle ok 6 miesięcy, ale zabiegi neurolizy można powtarzać.
  3. Zabiegi laparoskopowe
   • ginekologiczne
   • urologiczne
   • wybranych nowotworów jamy brzusznej
  4. Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologicznySzybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej.Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:
   • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
   • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
   • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy

   Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 • III. AMBULATORYJNA DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

  W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy na podstawie skierowania (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji):

  1. Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć sutka przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.
  2. Trójwymiarowa (3D) mammografia cyfrowa z tomosyntezą – badanie jest podobne do tradycyjnej mammografii (2D), ale pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów piersi. Wykorzystuje ono promieniowanie rentgenowskie pod wieloma kątami – w celu uzyskania wielu obrazów tkanki piersi. Te cienkie plasterki są następnie łączone za pomocą komputera, a radiolog jest w stanie “przejrzeć” tkankę piersi na monitorze, otrzymując jej wyraźniejszy obraz niż dostarczony w tradycyjnej mammografii (2D). Więcej informacji: https://onkologia.luxmed.pl/oferta/diagnostyka/diagnostyka-obrazowa/#wykonywane-badania
  3. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
  4. Badania Rezonansu Magnetycznego – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, prostata, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
  5. Biopsje narządowe – Biopsja to zabieg diagnostyczny polegający na nakłuciu podejrzanej zmiany i pobraniu fragmentu tkanki w celu jej oceny w badaniu pod mikroskopem (np. histopatologicznym). W leczeniu nowotworów jest to często niezbędny etap, który pozwala na odpowiednie dobranie terapii. Radiolodzy interwencyjni wykonują te zabiegi pod kontrolą USG i tomografii komputerowej co pozwala na bardzo precyzyjne pobranie materiału nawet z małej zmiany. Jest to zabieg małoinwazyjny, podczas którego nie jest konieczne znieczulenie ogólne. Znieczulane jest jedynie miejsce wkłucia igły.
  6. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – pobierany jest materiał, który zazwyczaj pozwala na ocenę czy zawarte są w nim komórki nowotworowe. W zabiegu tym używa się bardzo cienkiej igły, a poważne powikłania są niezmiernie rzadkie. Niestety ze względu na niewielką ilość pobranego materiału nie zawsze rozpoznanie jest ostateczne.
  7. Biopsja gruboigłowa – wykorzystywana jest tu nieco grubsza igła, która pozwala jednak na pobranie nie tylko komórek ale cylindrycznego fragmentu tkanki, więc jej wartość diagnostyczna jest zwykle wyższa niż w przypadku biopsji cienkoigłowej.
 • IV. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

  Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

  Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

  Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

  W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego kobieta zostaje skierowana na specjalistyczny etap programu, w którym będzie wykonana dalsza diagnostyka zmian.

  Więcej informacji: profilaktyka w ramach umowy z NFZ.

  Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

  Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka.

  Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka);
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym

  W przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego kobieta zostaje skierowana na specjalistyczny etap programu, w którym będzie wykonana dalsza diagnostyka zmian.

 • V. LECZENIE KOMERCYJNE

  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – lekarze specjaliści:

  • urolog
  • endokrynolog
  • psycholog
  • ortopeda
  • chirurg onkolog

  Badania obrazowe oraz laboratoryjne.

  • Tomografia komputerowa
  • Rezonans Magnetyczny
  • Mammografia
  • Mammografia cyfrowa z tomosyntezą
  • RTG
  • USG
  • Badania krwi i moczu
  • Testy DNA (predyspozycji genetycznych)

  Leczenie szpitalne zabiegi komercyjne w ramach specjalności:

  • Chirurgia
  • Urologia
  • Ginekologa

  Radiologia zabiegowa

  • termoablacja guzów płuc
 • VI. KONTAKT I MAPA DOJAZDU

  Infolinia:22 430 87 00Czynne: pon. – pt.

  godz.: 7.00-17.00

  Izba Przyjęć nr  tel.:22 326 98 00 wew.3

  rej.w.onkologia@luxmed.pl

  Czynne: pon. – pt.

  godz.: 7.00-17.00

 • VII. Nasz zespół

  Oddział Chirurgii Onkologicznej oraz Chirurgii Jednego Dnia

  dr n. med. Leszek Bortnowski
  lek. med. Robert Bogdanik
  lek. med. Aldona Chloupek
  lek. med. Józef Chojnacki
  lek. med. Klaudiusz Czerniawski
  lek. med. Krzysztof Ćwikła
  lek. med. Andrzej Gabryel
  lek. med. Sebastian Lenarcik
  lek. med. Tomasz Miłek
  lek. med. Tomasz Mutrynowski
  lek. med. Maciej Nowak
  lek. med. Jakub Nowocień
  dr hab. n. med. Sławomir Poletajew
  lek. med. Łukasz Sawicki
  lek. med. Izabela Śliwowska-Szymankiewicz
  lek. med. Paweł Wasiluk
  lek. med. Małgorzata Gidzińska-Wielgosz
  dr n. med. Magdalena Wyrzykowska
  Kierownik Opieki Medycznejmgr Ewa Racka
  Pielęgniarki Prowadzącemgr Anna Bloch

  Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

  Kierownik Oddziałulek. med. Anna Sarnowska
  dr n. med. Maciej Olszewski
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek
  dr n. med. Magdalena Bizoń-Szpernałowska
  Kierownik Opieki Medycznejmgr Ewa Racka
  mgr Monika Brzozowska

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Kierownik Oddziałulek. med. Robert Włodarkiewicz
  lek. med. Ibrahim Abajarour
  lek. med. Elżbieta Gawryszczak-Słabek
  lek. med. Ewa Ignatowska-Gertner
  lek. med. Monika Sarnecka-Kaczor
  lek. med. Marta Kornas
  lek. med. Marek Mirkowicz
  lek. med. Małgorzata Misiak
  lek. med. Anna Olucha
  lek. med. Monika Panek
  lek. med. Marcin Pogorzelski
  lek. med. Agata Sierszulska
  lek. Med. Joanna Sobolewska
  lek. med. Marek Świderski
  lek. med. Paweł Wojewoda
  lek. med. Katarzyna Zgoła
  Kierownik Opieki Medycznejmgr Łukasz Adamczyk

  Poradnia Chirurgii Onkologicznej

  lek. med. Dariusz Żak
  lek. med. Jacek Ciupis
  lek. med. Aldona Chloupek
  lek. med. Klaudiusz Czerniawski
  lek. med. Krzysztof Ćwikła
  lek. med. Andrzej Gabryel
  lek. med. Łukasz Sawicki
  lek. med. Paweł Wasiluk
  lek. med. Tomasz Zwierowicz

  Poradnia Ginekologiczna

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, MMG, USG)dr hab. n. med. Małgorzata Tacikowska
  lek. med. Sebastian Czarkowski
  lek. med. Ewa Durska
  lek. med. Jacek Haratyn
  lek. med. Aleksandra Kruszewska-Pinto
  dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz
  lek. med. Anna Kukuła
  lek. med. Katarzyna Lichota
  lek. med. Ewa Łukasiewicz
  dr n. med. Krzysztof Milczarek
  lek. med. Tomasz Ochrynik
  lek. med. Ewa Pieńkowska
  lek. med. Joanna Poziemska
  lek. med. Monika Prus-Stec
  dr n. med. Grzegorz Rosiak
  lek. med. Joanna Ruczkowska
  lek. med. Marek Sadowski
  lek. med. Paweł Surowski
  lek. med. Beata Szczepińska
  lek. med. Urszula Szymańska
  lek. med. Mateusz Terlecki
  lek. med. Agnieszka Warczyńska
  lek. med. Marek Wojtkowiak
  lek. med. Wojciech Wyrzykowski
  lek. med. Agnieszka Zielińska-Czachór
  lek. med. Agata Żołyniak-Dominiak

  Laboratorium Diagnostyczne

  Kierownik Laboratorium Diagnostycznegomgr Marzena Skoczeń

Diagnostyka obrazowa

Pracownik LUX MED Onkologia skontaktuje się
w 24 godz. (dni robocze)

Jakiego badania dotyczy zgłoszenie*?
*w odpowiednim polu należy postawić X
W przypadku badań finansowanych przez NFZ wymagane jest odpowiednie skierowanie
* Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty nie będą wykorzystywane do innych celów.