Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia
Szpital Św Wincentego

tel.: 22 430 87 00

ul. Św. Wincentego 103
03-291 Warszawa

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści udzielają świadczeń, w zakresie których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki. Ponadto wykonują także zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji w naszych poradniach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu umożliwiamy pacjentom wczesne wykrycie zmian nowotworowych oraz zwiększenie szans na wyleczenie.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W naszej przychodni w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia funkcjonują poradnie:

 1. Poradnia Chirurgii Onkologicznej – w poradni tej przyjmowani są pacjenci wymagający kwalifikacji do leczenia chirurgicznego oraz kontroli po leczeniu operacyjnym. Ponadto w poradni wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne w warunkach ambulatoryjnych (np. biopsje, zabiegi usuwania zmian skórnych podejrzanych o przemianę nowotworową). Do Poradni Chirurgii Onkologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 2. Poradnia Ginekologiczna – realizuje świadczenia w ramach diagnostyki wstępnej chorób ginekologicznych, w tym programu profilaktyki raka szyjki macicy. Do poradni ginekologicznej w ramach wizyt kontrolnych nie jest wymagane skierowanie od lekarza POZ. W Poradni Ginekologicznej odbywają się także kwalifikacje do leczenia operacyjnego, na które zgłaszają się pacjentki ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ginekologa.
 3. Poradnia Urologiczna – w poradni udzielane są porady w zakresie m.in.: zaburzeń oddawania moczu, chorób nowotworowych układu moczowego, chorób prostaty, chorób nerek i pęcherza moczowego, kamicy moczowej, zakażeń układu moczowego, nietrzymania moczu. Pacjenci są kierowani na badania diagnostyczne: USG, TK, badania laboratoryjne, biopsje, cystoskopie. W zakresie tej poradni wykonywane są także drobne zabiegi urologiczne. Do Poradni Urologicznej wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.
 4. Poradnia Chorób Naczyń – poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu naczyniowego (żylnego i tętniczego). Poradnia obejmuje opieką również pacjentów wymagających długotrwałego leczenia wskutek powikłań procesów miażdżycowych i przewlekłej niewydolności żylnej. W ramach działalności poradni zapewniamy:
  • kompleksową diagnostykę naczyniową
  • badanie USG DOPPLER układu żylnego i tętniczego
  • badania laboratoryjne
  • kwalifikację do zabiegów w warunkach szpitalnych
  • opiekę nad pacjentem po zabiegu naczyniowym

  Do poradni chorób naczyń wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

LECZENIE SZPITALNE

Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii, jak również badania diagnostyczne. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie. Pacjent u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO, bez skierowania.

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

Hospitalizacje:

a) Oddział Chirurgii Onkologicznej – działalność oddziału skupia się na zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej, naczyniowej oraz urologii takich jak:

 • nowotwory piersi – leczenie radykalne i oszczędzające
 • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego, cienkiego
 • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, cewki moczowej, prostaty
 • nowotwory tarczycy i nadnercza
 • nowotwory narządów rodnych
 • zabiegi usuwania kamieni z pęcherza i moczowodu
 • operacje wodniaków jąder (zabieg komercyjny)
 • przepukliny brzuszne i pachwinowe
 • odtwarzanie ciągłości przewodu pokarmowego
 • wycinanie żylaków, zabiegi proktologiczne
 • kamica pęcherzyka żółciowego

Ponadto na oddziale chirurgicznym kontrolujemy i usuwamy porty naczyniowe założone na oddziałach onkologicznych szpitali Szamocka i Fieldorfa.

b) Oddział Ginekologiczny – działalność oddziału skupia się na leczeniu chorób w zakresie ginekologii onkologicznej:

 • rak endometrium – specjalizujemy się w leczeniu małoinwazyjnym z wykorzystaniem systemu robotycznego. Zakres operacji w zależności od wskazań klinicznych. Więcej informacji na stronie: Operacja raka trzonu macicy.
 • rak jajnika – operacje radykalne pierwotne lub wtórne po leczeniu neoadjuwantowym.
 • rak szyjki macicy – operacje radykalne po uprzedniej kwalifikacji.
 • rak sromu – zakres operacji w zależności od statusu klinicznego.

Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego odbywa się w ramach Poradni Ginekologicznej po ocenie stanu klinicznego i badań obrazowych w oparciu o rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO).

Ponadto w ramach działalności Oddziału Ginekologicznego przeprowadzamy operacje w następujących wskazaniach:

 • mięśniaki macicy
 • guzy/torbiele jajników
 • endometrioza
 • dysplazje szyjki macicy
 • atypowe rozrosty endometrium

W ramach diagnostyki pogłębionej wykonujemy zabiegi:

 • w znieczuleniu ogólnym dożylnym:
  • histeroskopie:
   • histeroskopia diagnostyczna
   • histeroskopia operacyjna (usunięcie polipów endometrialnych, elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych, uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych, usunięcie przegrody w jamie macicy)
  • operacje szyjki macicy:
   • LEEP (elektrokonizacja szyjki macicy)
   • LLETZ (elektroreseksja szyjki macicy)
   • Chirurgiczna amputacja szyjki macicy
 • w znieczuleniu miejscowym:
  • biopsje szyjki macicy
  • biopsje sromu/wycięcie zmian sromu
  • biopsje pochwy/wycięcie zmian pochwy

c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – oddział wypełnia swoje zadania głównie poprzez:

 • kompleksowe leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia – do oddziału trafiają pacjenci w krytycznym stanie z pozostałych naszych oddziałów, wymagający ciągłego monitorowania funkcji życiowych i obserwacji oraz wspomagania co najmniej jednego z układów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje życiowe człowieka
 • podawanie znieczuleń pacjentom w trakcie wszystkich zabiegów operacyjnych, wykonywanych w szpitalu, oraz w wybranych przypadkach do badań diagnostycznych

d) Oddział Otolaryngologiczny – oddział specjalizuje się w interwencjach chirurgicznych w obrębie gruczołu tarczowego (tarczycy).

Radiologia Zabiegowa – dziedzina medycyny zajmująca się zarówno diagnostyką jak i leczeniem pacjentów z nowotworami. Zastosowanie mają małoinwazyjne techniki radiologiczne wykonywane przez radiologów interwencyjnych.  Na świecie i w Polsce obserwuje się systematyczny rozwój tej gałęzi medycy.

Zabiegi laparoskopowe

 • ginekologiczne
 • urologiczne
 • wybranych nowotworów jamy brzusznej

Szybka terapia onkologiczna – pakiet onkologiczny Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy
 • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę
 • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://pakietonkologiczny.gov.pl/

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy na podstawie skierowania (które należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji):

 1. Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć sutka przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.
 2. Badania Tomografii Komputerowej – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
 3. Badania Rezonansu Magnetycznego – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, prostata, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
 4. Biopsje narządowe (wykonywane w trybie hospitalizacji na oddziale) – Biopsja to zabieg diagnostyczny polegający na nakłuciu podejrzanej zmiany i pobraniu fragmentu tkanki w celu jej oceny w badaniu pod mikroskopem (np. histopatologicznym). W leczeniu nowotworów jest to często niezbędny etap, który pozwala na odpowiednie dobranie terapii. Radiolodzy interwencyjni wykonują te zabiegi pod kontrolą USG i tomografii komputerowej co pozwala na bardzo precyzyjne pobranie materiału nawet z małej zmiany. Jest to zabieg małoinwazyjny, podczas którego nie jest konieczne znieczulenie ogólne. Znieczulane jest jedynie miejsce wkłucia igły.
 5. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – pobierany jest materiał, który zazwyczaj pozwala na ocenę czy zawarte są w nim komórki nowotworowe. W zabiegu tym używa się bardzo cienkiej igły, a poważne powikłania są niezmiernie rzadkie. Niestety ze względu na niewielką ilość pobranego materiału nie zawsze rozpoznanie jest ostateczne.
 6. Biopsja gruboigłowa – wykorzystywana jest tu nieco grubsza igła, która pozwala jednak na pobranie nie tylko komórek ale cylindrycznego fragmentu tkanki, więc jej wartość diagnostyczna jest zwykle wyższa niż w przypadku biopsji cienkoigłowej.

Ponadto wykonujemy również odpłatną mammografię 3D. Trójwymiarowa (3D) mammografia cyfrowa z tomosyntezą to badanie podobne do tradycyjnej mammografii (2D), ale pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów piersi. Wykorzystuje ono promieniowanie rentgenowskie pod wieloma kątami – w celu uzyskania wielu obrazów tkanki piersi. Te cienkie plasterki są następnie łączone za pomocą komputera, a radiolog jest w stanie “przejrzeć” tkankę piersi na monitorze, otrzymując jej wyraźniejszy obraz niż dostarczony w tradycyjnej mammografii (2D). Więcej informacji: https://onkologia.luxmed.pl/oferta/diagnostyka/diagnostyka-obrazowa/#wykonywane-badania

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

W LUX MED Onkologia realizujemy profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego. Regularne badania osób kwalifikujących się do poszczególnych programów pozwalają wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym etapie choroby, co w większości przypadków pozwala na skuteczniejsze leczenie.

W LUX MED Onkologia przy ulicy Św. Wincentego 103 w Warszawie realizujemy:

 • Program Profilaktyki Raka Piersi. W jego ramach można wykonać bezpłatne badanie mammograficzne.
 • Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. W jego ramach można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne.

Więcej informacji (w tym kryteria kwalifikacji do programów): Dla Pacjenta – Profilaktyka.

LECZENIE KOMERCYJNE

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – lekarze specjaliści:

 • urolog
 • endokrynolog
 • psycholog
 • ortopeda
 • chirurg onkolog

Badania obrazowe oraz laboratoryjne.

 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans Magnetyczny
 • Mammografia
 • Mammografia cyfrowa z tomosyntezą
 • RTG
 • USG
 • Badania krwi i moczu
 • Testy DNA (predyspozycji genetycznych)

Leczenie szpitalne zabiegi komercyjne w ramach specjalności:

 • Chirurgia
 • Urologia
 • Ginekologa

Radiologia zabiegowa

 • termoablacja guzów płuc

KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Infolinia: tel. 22 430 87 00 Czynne: pon. – pt.

godz.: 7.00-20.00

Izba Przyjęć nr  tel.: tel. 22 430 87 00

rej.w.onkologia@luxmed.pl

Czynne: pon. – pt.

godz.: 7.00-20.00

Rejestracja szpitala rej.w.onkologia@luxmed.pl Czynne: pon. – pt.

godz.: 7.00-20.00

NASZ ZESPÓŁ

Kierownik Oddziału lek. Dariusz Żak
dr n. med. Leszek Bortnowski
dr n. med. Magdalena Wyrzykowska
lek. Robert Bogdanik
lek. Aldona Chloupek
lek. Józef Chojnacki
lek. Klaudiusz Czerniawski
lek. Krzysztof Ćwikła
lek. Andrzej Gabryel
lek. Maciej Nowak
lek. Jakub Nowocień
lek. Łukasz Sawicki
lek. Izabela Śliwowska-Szymankiewicz
lek. Paweł Wasiluk
lek. Małgorzata Gidzińska-Wielgosz
Kierownik Opieki Medycznej mgr Ewa Racka
Pielęgniarki Prowadzące mgr Anna Bloch

Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

 

Kierownik Oddziału lek. Anna Sarnowska
dr n. med. Maciej Olszewski
dr n. med. Magdalena Bizoń
Kierownik Opieki Medycznej mgr Ewa Racka
mgr Monika Brzozowska

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik Oddziału lek. Robert Włodarkiewicz
lek. Ibrahim Abajarour
lek. Elżbieta Gawryszczak-Słabek
lek. Monika Sarnecka-Kaczor
lek. Marta Kornas
lek. Marek Mirkowicz
lek. Małgorzata Misiak
lek. Monika Panek
lek. Marcin Pogorzelski
lek. Agata Sierszulska
lek. Marek Świderski
lek. Paweł Wojewoda
lek. Katarzyna Zgoła
Kierownik Opieki Medycznej mgr Łukasz Adamczyk

Poradnia Onkologiczna

dr n. med. Maciej Olszewski
lek. Dariusz Żak
lek. Krzysztof Ćwikła
lek. Łukasz Sawicki

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

 

lek. Dariusz Żak
lek. Klaudiusz Czerniawski
lek. Krzysztof Ćwikła
lek. Maciej Nowak
lek. Andrzej Gabryel
lek. Łukasz Sawicki
lek. Paweł Wasiluk

Poradnia Ginekologiczna

dr n. med. Maciej Olszewski
dr n. med. Magdalena Bizoń
lek. Anna Sarnowska
lek. Paweł Mielnik

Poradnia Urologiczna

dr n. med. Leszek Bortnowski
lek. Józef Chojnacki

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej (TK, RTG, MMG, USG) dr hab. n. med. Małgorzata Tacikowska
dr n. med. Małgorzata Kubasiewicz
dr n. med. Krzysztof Milczarek
dr n. med. Grzegorz Rosiak
lek. Sebastian Czarkowski
lek. Ewa Durska
lek. Jacek Haratyn
lek. Olga Godlewska-Michalec
lek. Anna Kukuła
lek. Ewa Łukasiewicz
lek. Tomasz Ochrynik
lek. Joanna Poziemska
lek. Monika Prus-Stec
lek. Joanna Ruczkowska
lek. Marek Sadowski
lek. Urszula Szymańska
lek. Mateusz Terlecki
lek. Wojciech Wyrzykowski
lek. Agnieszka Zielińska-Czachór
lek. Agata Żołyniak-Dominiak

Laboratorium Diagnostyczne

 

Kierownik Laboratorium Diagnostycznego mgr Marzena Skoczeń
Close Menu