Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Czym jest Internetowe
Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to narzędzie w systemie ochrony zdrowia, które ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o stanie zdrowia w jednym miejscu.
To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL.
Wystarczy się do niego zalogować.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia swojemu użytkownikowi informacje o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Teraz znajdziesz tam:

  • e-recepty
  • e-skierowania (na badanie lub wizytę u specjalisty)
  • historię Twoich wizyt u lekarza w ramach NFZ
  • informację o zaplanowanych wizytach u lekarza w ramach NFZ
  • jeśli pracujesz – informację o zwolnieniach lekarskich (e-zwolnienie)
  • listę Twoich leków na receptę
  • informację o lekach (możesz sprawdzić każdy lek dopuszczony do obrotu w Polsce)
  • informacje ważne w czasie pandemii, m.in. Unijny Certyfikat COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID19.
Instrukcja IKP
Korzystanie z Internetowego Konta Pacjenta i wszystkich jego funkcji jest bezpłatne,
podobnie jak otrzymywanie e-recept, e-skierowań i e-zwolnień. Realizacja e-recepty wymaga zakupienia leku w aptece.

Zmiany zasad dla recept na leki

Zapoznaj się z instrukcją i udostępnij LUX MED ONKOLOGIA informacje o historii Twoich recept abyśmy mogli bezproblemowo prowadzić Cię przez proces leczenia

Uzyskanie recepty na bezpłatne leki dla pacjentów powyżej 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat, a także uzyskanie recepty na niektóre leki o działaniu przeciwbólowym lub uspokajającym wiąże się z koniecznością wyrażenia na portalu IKP zgody na dostęp do informacji o przyjmowanych lekach. Abyśmy mogli bezproblemowo prowadzić Cię przez proces leczenia, odwiedź portal IKP i udostępnij LUX MED Onkologia informacje o historii Twoich recept.

1Korzystając z przeglądarki internetowej wejdź na portal pacjent.gov.pl.

Instrukcja IKP

2Przejdź do etapu logowania za pomocą przycisku „Zaloguj się”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Instrukcja IKP

3Wybierz odpowiednią dla siebie drogę logowania z listy znajdującej się po lewej stronie ekranu, np.: Profil zaufany.

Instrukcja IKP

4Przejdź do zakładki „Uprawnienia” i wybierz formularz „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”.

Instrukcja IKP

5Kliknij w niebieski przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”.

Instrukcja IKP

6Z dostępnej listy wybierz opcję „Placówce medycznej” i zatwierdź swój wybór klikając niebieski przycisk „Dalej”.

Instrukcja IKP

7W dostępnych rubrykach wpisz odpowiednio „Nazwa placówki medycznej: LUX MED Adres placówki medycznej: POSTĘPU”, kliknij przycisk „Szukaj” po prawej stronie i zatwierdź wybór przyciskiem „Wybierz”.

Instrukcja IKP

8Wskaż w dostępnych okienkach zakres: od dziś do bezterminowo oraz zakres „Cała dokumentacja medyczna” lub „dostęp do e-recept”. Zatwierdź wybór przyciskiem „Zapisz”.

Instrukcja IKP

9W Twoim profilu pojawi się udostępniony zakres. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz go usunąć lub edytować.

Instrukcja IKP

Sprawdzenie dotychczasowej preskrypcji leków w IKP jest obligatoryjne przed wypisaniem pacjentowi po ukończeniu 65. roku życia recepty na bezpłatne produkty lecznicze. Obowiązek ten nakłada art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561).

Sprawdzenie dotychczasowej preskrypcji leków w IKP jest obligatoryjne przed wypisaniem pacjentowi recepty na niektóre leki uspokajające i przeciwbólowe. Obowiązek ten nakłada Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. 2023 poz. 1368).

Abyśmy mogli bezproblemowo prowadzić Cię przez proces leczenia odwiedź portal IKP i udostępnij LUX MED Onkologia informacje o historii Twoich recept.

https://pacjent.gov.pl

Wejdź na IKP i wyraź zgodę

Close Menu