Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia
Centrum Rehabilitacji

tel.: 22 403 80 61

ul. Narbutta 83 lok U10
02-524 Warszawa

LUX MED Onkologia – Centrum Rehabilitacji

PORADANIA REHABILITACJI

W ramach poradni wykonywana jest diagnostyka i leczenie usprawniające pacjentów z różnymi rodzajami schorzeń, m.in. o podłożu ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym takich jak:

 • zespoły bólowe kręgosłupa oraz stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, pourazowych, urazów przeciążeniowych
 • schorzenia narządu ruchu oraz inne układowe schorzenia
 • wady nabyte, wady urazowe układu kostno-mięśniowego
 • dysfunkcje narządu ruchu pochodzenia neurogennego w tym późne następstwa udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, uszkodzenie nerwów obwodowych
 • zespoły przeciążeniowe stawów i kręgosłupa: „łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespoły bólowe barku, zespoły cieśni nadgarstka
 • choroby wieku podeszłego

Poradnia przyjmuje także pacjentów na konsultacje pohospitalizacyjne w celu przywrócenia maksymalnej sprawności pacjentom po leczeniu szpitalnym.

W ramach poradni przyjmowane są także dzieci w wieku od 1. roku do 18 lat (z wyjątkiem dzieci z wadami postawy).

Lekarze specjaliści dobierają odpowiedni sposób leczenia poprzez dopasowanie do potrzeb pacjenta cykli fizykoterapii i kinezyterapii lub w uzasadnionych przypadkach kierują na leczenie w ramach naszego ośrodka rehabilitacji dziennej lub ośrodka rehabilitacji kardiologicznej.

Do Poradni Rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza POZ z innej poradni specjalistycznej lub ze szpitala.

W Poradni Rehabilitacji na podstawie jednego skierowania dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji do czasu osiągnięcia poprawy w stanie zdrowia, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

ZAKŁAD FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ

W ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wykonywane są zabiegi zlecone w poradni rehabilitacji lub przez inne poradnie. NFZ finansuje do 5 zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Fizjoterapia w naszej pracowni odbywa się m.in. poprzez:

 • kinezyterapię (ćwiczenia bierne i czynno-bierne, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka lokomocji)
 • światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe, laseroterapia punktowa)
 • elektroterapię (jonoforeza, elektrostymulacja, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy Trehberta, prądy diadynamiczne)
 • ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza
 • magnetoterapię (zabiegi prądami niskiej częstotliwości)
 • DKF, terapuls (zabiegi terapii wielkiej częstotliwości)
 • masaż limfatyczny pneumatyczny
 • kinezjotaping (plastry terapeutyczne)

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z poradni rehabilitacji leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w tym poradni wad postawy).

Skierowanie straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.

UWAGA! Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Rehabilitacja w ośrodku dziennym obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych oraz w zaostrzeniach bólowych schorzeń przewlekłych.

W ramach oddziału przyjmowani są także pacjenci po zabiegach szpitalnych (m.in. pacjenci onkologiczni leczeni w naszych placówkach). Naszym pacjentom umożliwiamy także wykonywanie ćwiczeń w basenie.

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni zabiegowych (w ramach jednego skierowania), średnio pięć zabiegów dziennie.

Do ośrodka mogą być kierowani pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają stałego nadzoru medycznego.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni m.in.: rehabilitacyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, wad postawy; lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), a także przez lekarzy oddziałów szpitalnych (m.in. urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, ginekologicznego, oddziałów rehabilitacyjnych).

UWAGA! Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

W ośrodku rehabilitacji kardiologicznej udzielanie są świadczenia pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych. Zadaniem ośrodka jest ocena aktualnego stanu zdrowia i oszacowanie ryzyka wystąpienia kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego oraz ustalenie działań w ramach prewencji wtórnej. Proces terapeutyczny ukierunkowany jest na poprawę ogólnej wydolności fizycznej pacjentów, utrwalenie osiągniętej sprawności fizycznej oraz zwalczanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

LECZENIE KOMERCYJNE

Kinezyterapia

 • indywidualna praca ze świadczeniobiorcą (w szczególności: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) − nie mniej niż 30 minut; możliwość rozliczenia 1 raz dziennie,
 • ćwiczenia wspomagane − czas trwania zabiegu – minimum 15 minut,
 • pionizacja,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem − czas trwania zabiegu − minimum 15 minut,
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem − czas trwania zabiegu − minimum 15 minut,
 • ćwiczenia izometryczne − czas trwania zabiegu − minimum 15 minut,
 • nauka czynności lokomocji – czas trwania zabiegu − minimum 15 minut,
 • wyciągi,
 • inne formy usprawniania (kinezyterapia) − czas trwania zabiegu – minimum 15 minut.

Masaż

 • masaż suchy – częściowy – minimum 20 mi- nut na jednego pacjenta, w tym minimum 15 minut czynnego masażu,
 • masaż limfatyczny ręczny – leczniczy,
 • masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy.

Fizykotrapia (Elektrolecznictwo)

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • tonoliza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy TENS,
 • prądy TRAEBERTA,
 • prądy KOTZA,
 • ultradźwięki miejscowe,
 • ultrafonoforeza.

Leczenie polem elektromagnetycznym

 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

Światłolecznictwo i termoterapia

 • naświetlanie promieniem widzialnym, pod- czerwonym i/lub ultrafioletowym miejscowe
 • laseroterapia – skaner,
 • laseroterapia punktowa.

Krioterapia miejscowa Parami Azotu

 • Konsultacja lekarska – 200zł
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna – 60zł
 • Kinesiotaping – 50zł

Rehabilitacja w wodzie

 • Ćwiczenia ogólnousprawniające
 • Ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową
 • Ćwiczenia wzmacniające siłę ruchową
 • Ćwiczenia relaksacyjne

 

 • Wejście jednorazowe – 30zł
 • Pakiet 10 wejść – 220zł*

*Pakiet ważny przez 3 miesiące od daty zakupu

KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Recepcja nr  tel.: 22 403 80 61

rejestracja.rehab.onkologia@luxmed.pl

Czynne: pn.-pt.

godz.: 7:00-22:00

 

NASZ ZESPÓŁ

LUX MED Onkologia

#ADR!8Z-ca Dyrektora Medycznego ds. PielęgniarstwaMgr Staniak Agnieszka

Zakład i poradnia rehabilitacji

Close Menu