logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00
 • ONKOLOGIA

  W ramach usług komercyjnych oferyjemy dostęp do Poradni Onkologicznej, której diagnozowane są i leczone choroby nowotworowe. Prowadzona jest chemioterapia w trybie ambulatoryjnym, a w razie potrzeby Pacjenci kwalifikowani są do leczenia szpitalnego. Odbywają się również konsultacje do kwalifikacji do leczenia w ramach radioterapii. Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu Pacjentów chorych onkologicznie.

  Czytaj więcej:

  Szpital Elbląska Szpital Fieldorfa
 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

  W ramach świadczeń komercyjnych Poradnia przyjmuje Pacjentów, którzy wymagają diagnostyki i leczenia schorzeń chirurgicznych. Prowadzimy konsultacje i kwalifikacje przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz zajmujemy się Pacjentami po zabiegach chirurgicznych. Podczas wizyty lekarskiej Pacjent informowany jest o schorzeniu, przebiegu leczenia oraz o koniecznych badaniach do wykonania. W trybie ambulatoryjnym istnieje również możliwość wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych, takich jak biopsje czy usuwanie zmian skórnych.

  Czytaj więcej:

  Szpital św WIncentego
 • CHOROBY NACZYŃ

  W ramach poradni specjalistycznej Pacjenci są kompleksowo diagnozowani oraz leczeni, a jeśli sytuacja tego wymaga, kierowani są do zabiegów operacyjnychW poradni wykonujemy szereg badań diagnostycznych, m.in. USG DOPPLER.

  Czytaj więcej:

  Szpital św WIncentego
 • GASTROENTEROLOGIA

  W ramach usług komercyjnych w Poradni udzielane są specjalistyczne świadczenia z zakresu gastroenterologii. Umożliwiamy pełen dostęp do diagnostyki gastroenterologicznej. Pacjenci mogą wykonać szereg badań począwszy od gastroskopii i kolonoskopii, na specjalistycznym leczeniu endoskopowym kończąc. Nasi specjaliści wywodzą się z jednego z najbardziej uznanych szpitali jednodniowych Olympys Endoterapia. Posiadają bogate doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu pokarmowego.

  Czytaj więcej:

  Szpital Elbląska Szpital św WIncentego
 • GINEKOLOGIA

  W ramach świadczeń komercyjnych  Pacjentki mają możliwość kompleksowej diagnostyki i leczenia, które udzielane są w poradni ginekologicznej. Zajmujemy się chorobami narządu rodnego, diagnostyką i leczeniem endometriozy, stanów zapalnych czy mięśniaków macicy.  Zapewniamy również opiekę w szpitalnym oddziale ginekologii, na którym wykonujemy szereg zabiegów i operacji w oparciu o najnowocześniejsze laparoskopowe techniki operacyjne.

  Czytaj więcej:

  Szpital św WIncentego
 • KARDIOLOGIA

  W Poradni kardiologicznej  są diagnozowane i leczone schorzenia i wady układu sercowo-naczyniowego. Podstawowym badaniem diagnostycznym w kardiologii jest EKG (nieinwazyjne badanie pracy serca). W razie potrzeby lekarz pogłębia diagnostykę zlecając badania Holtera  ( jest to 24-o godzinny pomiar odpowiednio ekg lub RR – określenie wartości ciśnienia krwi)  Do badania holterowskiego nie jest potrzebna hospitalizacja. Gdy wymaga tego stan Pacjenta, jest on kwalifikowany do leczenia szpitalnego.

  Czytaj więcej:

  Szpital Fieldorfa
 • MEDYCYNA PRACY

  Poradnia medycyny pracy zajmuje się diagnostyką,  leczeniem oraz działaniami profilaktycznymi w zakresie  chorób zawodowych. Można tutaj wykonać badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne).

  Czytaj więcej:

  Szpital Fieldorfa
 • NEUROLOGIA

  W Poradni neurologicznej są diagnozowane i leczone  choroby ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych. Podczas badania lekarz neurolog  bada u pacjenta następujące odruchy fizjologiczne: kolanowy;  mięśnia dwugłowego lub trójgłowego ramienia; mięśni przywodzicieli uda, ramienno-promieniowy, skokowego, tzw. objaw Babińskiego

  Czytaj więcej:

  Szpital Fieldorfa
 • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

  Świadczenia udzielane przez lekarzy POZ obejmują m.in.: porady i badania lekarskie, badania diagnostyczne, obowiązkowe szczepienia ochronne, skierowania do poradni specjalistycznych lub na leczenie szpitalne, skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe, zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, wystawianie recept, wystawianie zleceń na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wystawianie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Lekarz POZ w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego może także wystawić pacjentowi kartę DILO, na podstawie której ma on zagwarantowaną szybką diagnostykę i rozpoczęcie leczenia.

  Czytaj więcej:

  Szpital Fieldorfa
 • PSYCHONKOLOG

  W ramach wizyty/wizyt u Psychoonkologa uzyskają Państwo podstawowe informacje /wiedzę/ dotyczącą psychologicznych aspektów problematyki nowotworowej a w szczególności:

  • wielu trudnych zagadnień etyczno-moralnych dotyczących chorego i/lub jego najbliższej rodziny na wszystkich etapach leczenia
  • skutków emocjonalnych jakie wywiera choroba bezpośrednio i długofalowo  zarówno na osobie chorej jak i na najbliższym środowisku
  • jakie są możliwe zachowania/reakcje w sytuacji gdy Pacjent dowiaduje się, że rozpoznano u niego chorobę nowotworową
  • jak powinno się reagować/wspierać osoby chore jak postępować gdy wśród najbliższych pojawi się choroba nowotworowa
 • STOMATOLOGIA

  Poradnia stomatologiczna zapewnia dostęp do świadczeń ze stomatologii ogólnej. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, leczenia kanałowego zębów, chirurgii stomatologicznej.

  Czytaj więcej:

  Szpital Fieldorfa
 • UROLOGIA

  W ramach świadczeń komercyjnych w poradni udzielane są świadczenia z zakresu pełnej, kompleksowej i nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu moczowo-płciowego. Pacjenci poddawani są specjalistycznym badaniom diagnostycznym i w razie konieczności kierowani do zabiegów

  Czytaj więcej:

  Szpital św WIncentego