Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia onkologiczna zajmuje się operacyjnym usuwaniem pierwotnych guzów nowotworowych, jak również ewentualnych guzów powstałych w wyniku przerzutów do innych części ciała. W zależności od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej wraz z guzem mogą być usuwane węzły chłonne. Wszystkie procedury chirurgiczne są wykonywane w oparciu o najnowocześniejsze, międzynarodowe standardy leczenia.

Nasz zespól lekarzy chirurgów systematyczne podnosi swoje kwalifikacje podczas różnorodnych szkoleń i konferencji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Poniżej prezentujemy przykładowe rozpoznania onkologiczne (dla poszczególnych zakresów narządowych/anatomicznych), które są leczone operacyjnie w szpitalu LUX MED Onkologia Grupa LUX MED.

Piersi

 • nowotwory złośliwe (w tym operacje oszczędzające oraz zabiegi rekonstrukcyjne),
 • mastektomie (amputacje) profilaktyczne (wskazania genetyczne, obecność mutacji genu BRCA).

Przewód pokarmowy (żołądek, wątroba, trzustka, dwunastnica, jelito cienkie i grube, odbytnica)

 • nowotwory złośliwe,
 • guzy łagodne i niewiadomego pochodzenia przewodu pokarmowego,
 • zmiany podejrzane i niepewnego pochodzenia (guzy).

Układ moczowo-płciowy

 • nowotwory złośliwe nerek, pęcherza, moczowodu, prostaty.

Układ limfatyczny

 • limfadenektomie, zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych.

Gruczoły dokrewne

 • nowotwory złośliwe i guzy niewiadomego pochodzenia tarczycy, nadnerczy,
 • wole wieloguzkowe tarczycy.

Rola leczenia chirurgicznego jako kluczowego elementu leczenia onkologicznego jest niezmiernie ważna.

Chirurgia onkologiczna to najskuteczniejsza metoda leczenia chorób nowotworowych. Daje aż 60 procent szansy na całkowite wyleczenie. Zabiegi chirurgiczne różnią się zakresem i metodą ich wykonania w zależności od stanu pacjenta. Mogą polegać na usunięciu niewielkiej zmiany i pobraniu wycinka do badania histopatologicznego lub na usunięciu zaatakowanego zmianami nowotworowymi narządu, także wraz z okolicznymi zdrowymi tkankami i węzłami chłonnymi. Stosowane jest też onkologiczne leczenie chirurgiczne paliatywne, które ma na celu poprawę komfortu życia pacjentów w ostatnim stadium choroby.

Nieustanny postęp medycyny pozwala w wielu przypadkach na przeprowadzenie operacji oszczędzających oraz wszczepienie protez naczyniowych, kostnych i uzupełniających usunięte chirurgicznie tkanki. Stosowane są też zabiegi elektrochirurgiczne, polegające na niszczeniu zmian nowotworowych prądem o wysokiej częstotliwości oraz kriochirurgia, czyli zamrażanie zmian nowotworowych.

Chirurgia onkologiczna ściśle współpracuje z innymi dziedzinami medycyny onkologicznej – radioterapią i chemioterapią. W miarę możliwości zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu narządu lub jego części stosuje się jako ostateczność, a gdy się go przeprowadza, usuwana jest zmiana oraz okoliczne zdrowe tkanki. Ma to na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi nowotworu. Operacje onkologiczne są przeprowadzana metodą tradycyjną i laparoskopowo – zależnie od umiejscowienia zmiany i zaawansowania choroby nowotworowej.

W chirurgii onkologicznej stosowane są terminy resekcja radykalna i resekcja. Resekcja to wycięcie zmiany nowotworowej, która nie dotyczy jednak ewentualnych zmian wtórnych (przerzutów). Resekcja radykalna to chirurgiczne usunięcie zmiany pierwotnej oraz przerzutów – taka operacja nie zawsze jest możliwa, np. przy licznych przerzutach do narządów wewnętrznych, kości. W takiej sytuacji po leczeniu operacyjnym stosowane są dalsze metody leczenia (radioterapia, chemioterapia).

Chirurgia onkologiczna nie jest zazwyczaj stosowana jako metoda diagnostyczna – wyjątkiem jest wspomniana biopsja. W przypadku zmian położonych w klatce piersiowej lub jamie brzusznej operacje wykonuje się zazwyczaj laparoskopowo, czyli mniej inwazyjną metodą.

Szpital św. Wincentego – zaplecze chirurgiczne LUX MED Onkologia od 2017 roku

Szpital św. Wincentego to podstawowe zaplecze chirurgii onkologicznej dla LUX MED Onkologia od 2017 roku. Pracuje tu doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek, który oferuje kompleksową opiekę dostosowaną indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Dowiedz się więcej o naszym szpitalu zabiegowym z artykułu: Gdzie operować raka? Poznaj Szpital Św. Wincentego LUX MED Onkologia

Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także świadczenia chemioterapii oraz badania diagnostyczne. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

Od stycznia 2015 r. przystąpiliśmy do realizacji na naszych oddziałach pakietów onkologicznych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej realizowanej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO). Dzięki temu zapewniamy pacjentom podjęcie szybkiego leczenia szpitalnego, zwiększając tym samym szanse na wyleczenie.

Pacjent, u którego w wyniku diagnostyki onkologicznej stwierdzono nowotwór złośliwy lub u którego lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych stwierdził nowotwór złośliwy, ma prawo do leczenia onkologicznego na podstawie karty DILO.

W szpitalu udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w wielu zakresach:

1. Hospitalizacje

a) Oddział Chirurgii Onkologicznej – działalność oddziału skupia się na zagadnieniach chirurgii onkologicznej, ogólnej, naczyniowej oraz urologii, takich jak:

 • nowotwory piersi – leczenie radykalne i oszczędzające,
 • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka, trzustki, wątroby, jelita grubego, cienkiego,
 • nowotwory układu moczowo-płciowego – rak nerki, pęcherza moczowego, cewki moczowej, prostaty,
 • nowotwory tarczycy i nadnerczy,
 • zabiegi usuwania kamieni z pęcherza i moczowodu,
 • operacje wodniaków jąder,
 • przepukliny brzuszne i pachwinowe,
 • odtwarzanie ciągłości przewodu pokarmowego,
 • operacje żylaków, zabiegi proktologiczne,
 • kamica pęcherzyka żółciowego.
 • w przypadku leczenia nowotworów jelita grubego, prostaty, jajników zabiegi są wykonywane także laparoskopowo.

Warto tu podkreślić rolę, jaką pełnią badania profilaktyczne – wcześnie wykryty rak piersi, jelita grubego, jajników czy prostaty może zostać w wielu przypadkach leczony metodami oszczędzającymi. Kobiety powinny wykonywać przynajmniej raz na dwa lata cytologię (pozwala na wykrycie komórek rakowych w narządach rodnych), a po 50. roku życia także mammografię (profilaktyka raka piersi).

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni regularnie wykonywać profilaktycznie kolonoskopię, która pozwala wykryć zmiany nowotworowe w jelicie grubym. To ważne, ponieważ zbyt późno wykrywany nowotwór to znacznie mniejsza szansa na jego wyleczenie, a niektóre nowotwory (jajnika, szyjki macicy, piersi czy jelita grubego) w początkowych fazach nie dają żadnych objawów bólowych.

b) Oddział Ginekologiczny – działalność oddziału skupia się na leczeniu chorób zarówno w zakresie samej ginekologii, jak i ginekologii onkologicznej. Na oddziale wykonywane są m.in.:

 • operacje z dostępu brzusznego – wycięcie macicy z przydatkami (lub bez), operacja wyłuszczenia torbieli jajników, operacja wyłuszczenia mięśniaków, radykalne operacje w przypadkach nowotworów: szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika,
 • operacje laparoskopowe – wycięcie macicy z przydatkami (lub bez), umocowanie/podwieszenie pochwy, operacja nietrzymania moczu, operacje guzów przydatków, operacje w zaawansowanej endometriozie, laparoskopia diagnostyczna,
 • operacje z dostępu pochwowego – wycięcie macicy, operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodnego (plastyka ścian pochwy i krocza), operacje w nietrzymaniu moczu, wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina, wycięcie sromu, operacja korekcyjna przedsionka pochwy,
 • histeroskopia – histeroskopia diagnostyczna, usunięcie polipów endometrium, wycięcie mięśniaków podśluzówkowych, uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych, usunięcie przegrody w jamie macicy,
 • inne zabiegi – wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy, konizacja szyjki macicy, usunięcie polipów szyjki macicy, wycinki z tarczy szyjki macicy, ocena drożności jajowodów.

Należy raz jeszcze podkreślić, że rak szyjki macicy nie boli. Rozwija się podstępnie i gdy daje już dolegliwości, zazwyczaj jest w zaawansowanym stadium. Dlatego raz jeszcze należy podkreślić konieczność badań profilaktycznych. Wszystkie panie po 18. roku życia powinny regularnie wykonywać cytologię, zgodnie z kalendarzem badań zaleconym przez lekarza ginekologa.

2. Radiologia Zabiegowa

Dziedzina medycyny zajmująca się zarówno diagnostyką, jak i leczeniem pacjentów z nowotworami. Zastosowanie mają mało inwazyjne techniki radiologiczne wykonywane przez radiologów interwencyjnych. Na świecie i w Polsce obserwuje się systematyczny rozwój tej gałęzi medycy.

 • ablacje/termoablacje: zmian nowotworowych pierwotnych i wtórnych (np.: wątroby, płuc) – najlepsze efekty leczenia termoablacja daje przy guzach nie większych niż 3 cm,
 • neurolizy interwencyjne, czyli leczenie bólu – zabieg jest skuteczny u ok. 80% pacjentów, u których może być zastosowany. Efekt przeciwbólowy trwa zwykle ok. 6 miesięcy, ale zabiegi neurolizy można powtarzać.

3. Szybka terapia onkologiczna

Pakiet onkologiczny szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.

Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) jest nieodłączną częścią szybkiej terapii onkologicznej. Ma na celu ułatwienie pacjentowi z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej – pełni rolę skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Od 1 stycznia 2015 r. kartę DILO może pacjentowi wydać:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy,
 • lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę,
 • lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego wykryty nowotwór złośliwy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/system-opieki-zdrowotnej/pakiet-onkologiczny

Czytaj więcej:

Close Menu