logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00
Psychoonkologia dla Pacjentów szpitali LUX MED Onkologia | LUX MED Onkologia

Działania mające na celu zabezpieczenie profesjonalnego wsparcia  psychoonkologicznego Pacjentom szpitali LUX MED Onkologia Grupa Lux Med jest niezwykle istotną częścią naszych aktywności. Systematycznie staramy się rozwijać ten kierunek działań, gdyż doskonale wiemy, że  minimalizowanie psychologicznych konsekwencji następstw choroby nowotworowej jest nieomalże niezbędne w procesach leczenia i zdrowienia.

Ponadto umiejętne wskazywanie jak należy budować relacje pomiędzy osobami chorym a ich najbliższymi  również jest bardzo istotną częścią procesu leczniczego.

Naszym Pacjentom oferujemy konsultacje z wykwalifikowanymi psychoonkologami ( rozmowy indywidualne oraz cykliczne warsztaty).

Odbywają się również wizyty wolontariuszy np.  z Fundacji OnkoCafe. Pacjenci mają także możliwość  uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach specjalnie dla nich organizowanych przez Szpitale LUX MED Onkologia Grupa Lux Med. oraz ww. Fundację.