Skip to main content
Strona główna » Oferta » Szybka terapia onkologiczna

Szybka terapia onkologiczna

Skorzystaj z programu zdrowotnego w LUX MED Onkologia. Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm).

Jest przeznaczona dla wszystkich Pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują Pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.

Zgłoszenie Karty Dilo

Jeśli lekarz założył Ci kartę DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego), która jest nieodłącznym elementem ścieżki szybkiej terapii onkologicznej, zgłoś się do LUX MED Onkologia za pomocą formularza Zgłoszenie Karty DiLO. Zawsze możesz też skontaktować się z nami poprzez infolinię: +48 22 430 87 00.

Kliknij i przejdź do formularza: Zgłoszenie Karty Dilo.

Pakiet onkologiczny

Pakiet onkologiczny to potoczne określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria Pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają Pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Przewiduje się również obniżenie kosztów leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium

Korzyści dla Pacjenta wynikające z wdrożenia pakietu onkologicznego:

  • skrócenie czasu oczekiwania na wizytę dla Pacjentów z podejrzeniem nowotworu
  • uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia Pacjenta
  • wdrożenie szybkiej diagnostyki i kompleksowego leczenia przeciwnowotworowego
  • zmniejszenie śmiertelności pacjentów onkologicznych

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na  stronie: Pacjent.gov.pl

Close Menu