Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Diagnostyka Onkologiczna

W LUX MED Onkologia wykonujemy badania diagnostyki onkologicznej refundowane przez NFZ (pacjent może z nich skorzystać bezpłatnie) oraz komercyjne. Prowadzona w naszych placówkach diagnostyka onkologiczna jest procesem kompleksowym i koordynowanym od podejrzenia po rozpoznanie lub wykluczenie choroby nowotworowej. Diagnostykę onkologiczną w LUX MED Onkologia można realizować w ramach tzw. zielonej karty DiLO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego).

W diagnostyce onkologicznej liczy się każdy dzień

Diagnostykę onkologiczną, w tym diagnostykę raka, warto zacząć jak najszybciej – w jak najwcześniejszym stadium choroby, wtedy szansa na wyleczenie jest najwyższa. Dla przykładu: 5-letni względny wskaźnik przeżycia dla raka piersi w stadium 0 i 1 wynosi aż 99-100 procent[1].

Niestety dla większości chorych zmagających się z nowotworami, momentem zgłoszenia się do lekarza onkologa, jest stadium objawowe choroby nowotworowej. Oznacza to, że wchodzą na ścieżkę leczenia, gdy procesy chorobowe są już zaawansowane. Inni żyją, nie odczuwając żadnych objawów – nieświadomi tego, że w ich organizmie rozwija się groźna choroba.[2]

W placówkach należących do LUX MED Onkologia można skorzystać z bardzo rozbudowanego zaplecza diagnostycznego, które umożliwia rozpoznanie nowotworu w jego najwcześniejszym stadium – jeszcze przed pojawieniem się odczuwalnych objawów. Swoją wiedzą i doświadczeniem służą najlepsi lekarze-specjaliści, a w  każdym z naszych szpitali dysponujemy nowoczesną aparaturą – tak w pracowniach laboratoryjnych, jak i pracowniach diagnostyki obrazowej.

Wstępna diagnostyka onkologiczna

Wstępna diagnostyka onkologiczna często zaczyna się od tzw. czujności onkologicznej, którą przejawia sam Pacjent lub jego lekarz. Dla przykładu – w przypadku nowotworów jelita grubego objawem alarmującym mogą być nieustanne bóle brzucha. Sam objaw nie musi mieć nic wspólnego ani z rakiem, ani z chorobą onkologiczną, ale warto go zweryfikować u lekarza rodzinnego.

Dla wielu osób pierwszym etapem diagnostyki onkologicznej jest konsultacja z lekarzem rodzinnym i jest to właściwy krok. Internista, który zbiera szczegółowy wywiad lekarski, po czym przeprowadza rzetelne badanie podmiotowe (badanie kliniczne pacjenta bezpośrednio przez lekarza), może realnie wpłynąć na wczesne wykrycie raka. Identyfikacja ryzyka choroby nowotworowej i wczesne zlecenie badania przesiewowego należy do zadań lekarza rodzinnego.[3]

Niezwykle ważne jest to, by przed swoim lekarzem rodzinnym, a w przypadku kobiet także przed ginekologiem, nie ukrywać żadnych dolegliwości, a nawet informacji o występowaniu chorób nowotworowych u najbliższych krewnych. Niestety z badań statystycznych wynika, że około 1/3 osób, która zaczyna odczuwać niepokojące objawy, nie konsultuje ich z lekarzem w ciągu 3 miesięcy od ich pojawienia się.[4]

Karta DiLO w diagnostyce onkologicznej

Lekarz rodzinny, podobnie jak urolog czy ginekolog, może wystawić Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. zieloną kartę DiLO). Dzięki niej pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej trafia na tzw. szybką ścieżkę onkologiczną, która umożliwia przyspieszoną diagnostykę onkologiczną.

Wystawienie takiej karty nie oznacza, że masz nowotwór. Wstępna diagnoza postawiona przez internistę czy ginekologa to najczęściej podejrzenie, które należy zweryfikować w odpowiedniej poradni. Karty DiLO zakładane są też przez onkologów, chirurgów-onkologów i ginekologów-onkologów.

Pacjenci z kartą DiLO mogą spodziewać się znacznie szybszych terminów na pierwsze wizyty w poradniach LUX MED Onkologia – jest to przywilej zagwarantowany prawem.[5][6]

Kontynuacja diagnostyki w poradni onkologicznej

Pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej dedykowane są przede wszystkim poradnie onkologiczne i hematologiczne – LUX MED Onkologia prowadzi oba typy poradni. Aby zapisać się do poradni hematologicznej, należy mieć skierowanie. Ze skierowaniem można też zgłosić się do poradni onkologicznej, ale w tym przypadku skierowanie nie jest warunkiem koniecznym. Wizyty w poradniach onkologicznej i hematologicznej LUX MED Onkologia mogą być zrealizowane bezpłatnie w ramach NFZ.

Aby umówić się na wizytę, wystarczy zadzwonić pod numer infolinii: 22 430 87 00.

Więcej informacji o wszystkich poradniach LUX MED Onkologia znajdziesz w sekcji: Poradnie specjalistyczne w ramach finansowania przez NFZ

Diagnostyka laboratoryjna, obrazowa, biopsje

Przejście ścieżki diagnostycznej w LUX MED Onkologia gwarantuje rzetelną diagnozę opartą nie tylko na wiedzy i doświadczeniu znakomitych onkologów, ale także na kompleksowych badaniach diagnostycznych. Badania te można wykonać u nas bezpłatnie w ramach NFZ lub komercyjnie.

Diagnostyka onkologiczna prowadzona w placówkach LUX MED Onkologia to przede wszystkim:

  • diagnostyka laboratoryjna oraz diagnostyka patomorfologiczna – cytologiczna i histopatologiczna oraz genetyczna
  • diagnostyka obrazowa: RTG, ultrasonografia – USG (w tym badania dopplerowskie), tomografia komputerowa – CT i rezonans magnetyczny – MR, w tym MR piersi, mammografia (w tym mammografia z tomosyntezą i spektralna ), ultrasonografia endoskopowa EUS
  • diagnostyka endoskopowa – gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego), kolonoskopia (badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego), cholangiografia PTC, endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW), endoskopia bez biopsji (lub z biopsją), endoskopia jelita cienkiego, cystoureteroskopia (cytoskopia), polipektomia endoskopowa
  • biopsje pod kontrolą USG i tomografu komputerowego (TK): biopsja transrektalna prostaty (gruboigłowa wielomiejscowa), biopsja gruboigłowa piersi, biopsja gruboigłowa wątroby, biopsja cienkoigłowa piersi, biopsja cienkoigłowa tarczycy

Onkologia – diagnostyka to początek

W onkologii diagnostyka to podstawa. Dzięki specjalistycznej diagnostyce onkologicznej możliwe jest precyzyjne ustalenie typu nowotworu (ustalenie rozpoznania histopatologicznego) i stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu. Istotna jest również dokładna ocena stanu ogólnego Pacjenta. Te trzy informacje:

  1. Typ nowotworu.
  2. Zaawansowanie choroby (w tym agresywność nowotworu).
  3. Stan ogólny Pacjenta i jego preferencje.

są kluczowe dla dalszego postępowania – określenia możliwości w zakresie terapii, a finalnie sposobu leczenia.[7]

W LUX MED Onkologia leczymy na NFZ, a jeśli nie jest to możliwe, także odpłatnie – dzieje się tak np. w przypadku tych rodzajów terapii onkologicznych (m.in. immunoterapia, leki celowane), które nie są finansowane przez NFZ. Dzięki temu Pacjenci i Pacjentki naszych szpitali mają większe możliwości w zakresie działań terapeutycznych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Leczenie szpitalne

Konsultacja medyczna artykułu: Lek. med. Małgorzata Stelmaszuk, specjalista onkologii klinicznej, Kierownik Administracyjny Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii Szpitala Szamocka LUX MED Onkologia, członkini Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Źródła:

Close Menu