Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Ośrodek specjalistyczny – leczenie raka piersi w ramach Breast Cancer Unit

LUX MED Onkologia, na mocy umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, świadczy kompleksową opiekę onkologiczną wobec osób chorujących na nowotwory piersi. Opiekę tę koordynuje Centrum Kompetencji Raka Piersi, nazywane często również BCU (Breast Cancer Unit/Breast Unit).

BCU to jednostka wyspecjalizowana w kompleksowej opiece nad osobami chorującymi na raka piersi. W jej ramach diagnozujemy i leczymy Pacjentki i Pacjentów we wszystkich stadiach choroby, oferując wszystkie dostępne, a zarazem optymalne metody leczenia raka piersi.

Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie wielodyscyplinarnej komórki Breast Cancer Unit w LUX MED Onkologia jest Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi w Szpitalu LUX MED Onkologia przy ul. Św. Wincentego 103 w Warszawie.

Jeśli chcesz diagnozować się i leczyć na NFZ w ramach Breast Cancer Unit, zapraszamy do kontaktu z LUX MED Onkologia. Zadzwoń pod numer: (22) 430 87 00 lub napisz do nas wiadomość na adres: aos.rej.onkologia@luxmed.pl.

Opieka koordynatora

Pacjentka z nowotworem piersi od początku swojej drogi trafia pod opiekę wykwalifikowanego  koordynatora, co znacznie ułatwia przejście przez pierwsze kroki diagnostyki i zmierzenie się z chorobą, gdy zostanie ona potwierdzona.

W ramach Centrum Kompetencji Raka Piersi koordynator współpracuje z lekarzem prowadzącym oraz Wielodyscyplinarnym Zespołem Terapeutycznym. W jego skład wchodzą:

 • chirurg (chirurg ogólny, chirurg onkolog, chirurg plastyczny),
 • ginekolog onkolog,
 • onkolog kliniczny,
 • lekarz specjalista radioterapii,
 • radiolog,
 • patomorfolog.

Dzięki wysokim kwalifikacjom i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów, ścisłej współpracy i koordynacji działań, ale także empatii w stosunku do Pacjentek z rakiem piersi, Zespół Breast Cancer Unit LUX MED Onkologia zapewnia kompleksową opiekę na najwyższym poziomie.

Warunki czasowe realizowania modułów

Koordynowane działania to również optymalizowanie czasu od momentu zgłoszenia się pacjenta do podjęcia decyzji o planie leczenia i samego leczenia.

Warunki czasowe realizacji poszczególnych modułów diagnostyki i leczenia są monitorowane na bieżąco i przekazywane do Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego. Wnioski przekazywane są osobom decyzyjnym do poprawy organizacji. Taki system  zapewnia stałe doskonalenie się w coraz lepszej opiece nad pacjentami.

Koordynowana opieka oparta na procesie stałego doskonalenia się oraz najkrótszy optymalny czas na podjęcie decyzji o leczeniu i samo leczenie wyróżnia Centrum Kompetencji Raka Piersi działające w LUX MED Onkologia

Kwalifikacja do diagnostyki w ramach Breast Cancer Unit

Do leczenia w ramach BCU kwalifikujemy Pacjentki i Pacjentów:

 1. leczonych z powodu nowotworu złośliwego piersi w dniu kwalifikacji (kod ICD-10: C50.x) lub
 2. spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  1. Rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10:
   • 6 – nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych umiejscowień – sutek,
   • 1 – obserwacja w kierunku podejrzanego nowotworu złośliwego (w rozpoznaniu wstępnym).
  2. Skierowanie z przesiewowego programu profilaktyki raka piersi;
  3. Skierowanie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  4. Skierowanie z poradni specjalistycznej;
  5. Karta DiLO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) – wystawiona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez lekarza z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  6. Przebyta w przeszłości choroba nowotworowa piersi,
  7. Potwierdzona mutacja genu BRCA1/BRCA2;
  8. Zgłoszenie do poradni LUX MED Onkologia, w szczególności z powodu obecności zmiany wyczuwalnej w badaniu palpacyjnym lub obecności innych objawów, takich jak:
   • wciągnięcie skóry,
   • wciągnięcie brodawki sutkowej,
   • pogrubienie lub owrzodzenie na skórze gruczołu piersiowego,
   • zapalenie gruczołu nie ustępujące po leczeniu antybiotykami.

Uwaga Pacjentki kierowane do LUX MED Onkologia z Programu Onkonawigator! Prosimy o pozyskanie dokumentacji medycznej z Luxmed i dostarczenie jej na pierwszą wizytę u nas. Ponieważ systemy medyczne Luxmed i LUX MED Onkologia nie są tożsame, nasi lekarze nie będą mieli dostępu do wyników badań lub/i informacji na temat wdrożonego leczenia.

Moduły w ramach Centrum Kompetencji Raka Piersi

Działanie Breast Cancer Unit opiera się na modułach: diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym oraz monitorującym.

Dobór poszczególnych badań i realizacja planu leczenia oraz skierowanie na rehabilitację zależy od wskazań medycznych – decyduje o nim lekarz prowadzący lub, w przypadku rehabilitacji, inny lekarz uprawniony do wystawienia odpowiedniego skierowania.

Diagnostyka

Moduł diagnostyczny składa się z konsultacji lekarskich (onkologicznych, pozaonkologicznych i psychologicznych) oraz szeregu badań.

 1. Badania obrazowe

Lista badań obrazowych obejmuje około 20 pozycji i zawiera:

 • badania ultrasonograficzne (USG),
 • mammografie (MMG) tradycyjne i spektralne,
 • rentgeny (RTG),
 • badania tomografii komputerowej z kontrastem lub bez,
 • badania rezonansu magnetycznego z kontrastem lub bez.
 1. Badania obrazowe izotopowe

To przede wszystkim scyntygrafie, które mają na celu ocenę stanu układu kostnego i/lub limfatycznego (umożliwiają wykrycie ewentualnych przerzutów nowotworowych), a także badanie PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna) – pozwala wykryć najmniejsze zmiany nowotworowe, w tym przerzuty.

 1. Biopsje i diagnostyka patomorfologiczna

Biopsja to zabieg diagnostyczny będący inwazyjną metodą pobrania materiału z przypuszczalnie zmienionych chorobowo tkanek, który następnie oceniany jest morfologicznie.

 • W ramach BCU wykonujemy biopsje gruboigłowe piersi oraz biopsje cienkoigłowe węzła chłonnego.
 • Badanie morfologiczne pobranego materiału obejmuje badanie histopatologiczne wraz z oceną immunohistochemiczną czynników predykcyjnych: ER, PgR, Ki67, HER 2, HER 2 ISH.
 1. Badania laboratoryjne

Nasze laboratoria mają możliwość przebadania setek parametrów. Listę badań, które najczęściej wykonujemy w ramach diagnostyki onkologicznej, można znaleźć na stronie: Diagnostyka laboratoryjna.

Zakończenie etapu diagnostycznego następuje, gdy postawione zostało rozpoznanie:

 • inne niż nowotwór piersi – następuje zamknięcie karty DILO i koniec diagnostyki,
 • 6, lecz zmiana łagodna, niewymagająca leczenia – następuje zamknięcie karty DiLO i zakończenie działań w ramach Breast Cancer Unit,
 • nowotworu piersi – pacjent przechodzi do modułu leczenie.

Leczenie onkologiczne

Do leczenia onkologicznego w ramach Breast Cancer Unit kwalifikuje Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, do którego należy również lekarz prowadzący. To ten zespół, w ramach obligatoryjnego konsylium, decyduje o planie leczenia w zależności od wskazań i preferencji Pacjentki.

Moduł leczenia zawiera:

 1. Leczenie chirurgiczne

Lista możliwych zabiegów obejmuje około 40 pozycji, są wśród nich zabiegi chirurgiczne obejmujące piersi (np. wycięcie guza piersi oraz mastektomie) oraz węzły chłonne (np. wycięcie węzła wartowniczego).

W LUX MED Onkologia, w przypadkach, które na to pozwalają, stosujemy: chirurgiczne leczenie oszczędzające, techniki onkoplastyczne, w tym rekonstrukcje piersi i tatuowanie kompleksu brodawka-otoczka piersiowa w celu ich optycznego odtworzenia.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w Szpitalu Św. Wincentego LUX MED Onkologia. Więcej informacji na ten temat w artykule: Gdzie operować raka? Poznaj Szpital Św. Wincentego LUX MED Onkologia

 1. Leczenie radioterapią/brachyterapią

Zarówno teleradioterapia, jak i brachyterapia, opierają się na napromienianiu tkanek nowotworowych. Brachyterapia to radioterapia podana z bardzo bliskiej odległości (śródtkankowo) z wykorzystaniem radioizotopu promieniotwórczego jako źródła promieniowania. Celem obu procedur jest dotarcie do komórek nowotworowych i zniszczenie ich wysoką dawką promieniowania.

Leczenie w tym zakresie prowadzimy w ramach umów z renomowanymi ośrodkami dysponującymi odpowiednią aparaturą.

 1. Leczenie farmakologiczne systemowe

Leczenie systemowe to leczenie, któremu jest poddawany cały organizm chorego. Jego celem jest całkowite wyeliminowanie komórek nowotworowych, w tym mikroprzerzutów.

W zakres leczenia systemowego wchodzą:

 • Chemioterapia – leczenie z użyciem cytostatyków – leków doprowadzających do śmierci komórek nowotworowych,
 • Hormonoterapia – leczenie z wykorzystaniem leków hormonalnie czynnych,
 • Programy lekowe – leczenie z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, prowadzone w przypadku bardzo konkretnych wskazań.
 1. Inne konsultacje
 • Konsultacja psychologiczna lub psychoonkologiczna.
 • Konsultacja dietetyczna.
 • Konsultacja w zakresie doboru protezy piersi w pracowni wykonującej wyroby medyczne niezbędne w procesie leczenia lub rehabilitacji świadczeniobiorcy z diagnozą nowotworu piersi.

Rehabilitacja

Rehabilitacja może być prowadzona:

 • Przed zabiegiem chirurgicznym – w celu odpowiedniego przygotowania do zabiegu. Dzięki temu Pacjentka może szybciej wrócić do pełnej sprawności po przebytej procedurze chirurgicznej.
 • Po zabiegu chirurgicznym – w celu niedopuszczenia do rozwoju obrzęku lub jego redukcji oraz przywrócenia sprawności kończyny górnej, statyki ciała (klatki piersiowej i tułowia, redukcji dolegliwości bólowych.

W jej zakres wchodzą dziesiątki procedur, m.in.: kinezyterapia miejscowa, terapia manualna, masaże, nauka automasażu, ćwiczenia oddechowe, udrażniające, ogólnokondycyjne, relaksacyjne, mobilizacja blizn, manualny drenaż limfatyczny, kinesiotaping.

W ramach modułu rehabilitacyjnego wystawiamy też wnioski na wyroby medyczne, celem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dokonujemy odpowiednich pomiarów i wystawiamy zamówienia.

Monitorowanie

Monitorowanie efektów leczenia dotyczy Pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego piersi oraz po leczeniu nowotworu piersi. Opiera się na wizytach kontrolnych i badaniach diagnostycznych.

 1. Wizyty kontrolne (wizyty realizowane w czasie liczonym od dnia zakończenia realizacji modułu diagnostycznego):
  • < 2 lat: co 3–4 miesiące,
  • 2–5 lat: co 6 miesięcy,
  • 5 lat: co 12 miesięcy.
 2. Badania diagnostyczne:
  • Densytometria – w przypadku wskazań,
  • mammografia: co 12 miesięcy – pierwsze badanie po 6 miesiącach od dnia zakończenia leczenia oszczędzającego, w tym radioterapii,
  • USG piersi – w przypadku wskazań,
  • RM piersi – w przypadku wskazań.

O realizacji i zakończeniu modułu monitorowania decyduje lekarz. Lekarz może przekierować Pacjentkę w celu prowadzenia dalszych kontroli do odpowiedniej poradni.

Zapraszamy do kontaktu z LUX MED Onkologia: (22) 430 87 00, aos.rej.onkologia@luxmed.pl.

Konsultacja medyczna: Dr n. med. Tomasz Sarosiek, onkolog kliniczny, Zastępca Dyrektora Medycznego ds. Nauki i Szkoleń LUX MED Onkologia.

Czytaj więcej:

Close Menu