Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Onkologia kliniczna / chemioterapia

LUX MED Onkologia oferuje nowoczesne leczenie onkologiczne w ramach NFZ. Jeśli szukasz szpitala, który prowadzi leczenie systemowe – chemioterapię, immunoterapię i hormonoterapię – na światowym poziomie, jesteś we właściwym miejscu. Naszym Pacjentom proponujemy zindywidualizowane leczenie, w tym terapie celowane, programy lekowe oraz udział w badaniach klinicznych.

Nawet jeśli nie jesteś Pacjentem poradni LUX MED Onkologia, ale masz skierowanie na leczenie na oddziale onkologii klinicznej i chemioterapii lub na oddziale hematoonkologii lub też skierowanie na wszczepienie portu naczyniowego, zapraszamy do kontaktu! Leczenie prowadzimy w ramach NFZ. Pacjenci objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym leczą się u nas na takich samych zasadach jak w szpitalu publicznym, ale w warunkach szpitala prywatnego.

Oddziały onkologii klinicznej i chemioterapii LUX MED Onkologia

Oddział Onkologii Klinicznej w LUX MED Onkologia Szpital Filedorfa powstał w 2005 roku. Wtedy placówka należała jeszcze do firmy Magodent (zmiana nazwy nastąpiła w 2020 roku). Drugi Oddział Onkologii Klinicznej mieści się w Szpitalu Szamocka, został on otworzony wiosną 2017 roku, jest zlokalizowany na warszawskim Żoliborzu. Poza oddziałami onkologii klinicznej w każdym ze szpitali mieszczą się oddziały tzw. chemioterapii dziennej, które wraz z oddziałami onkologicznymi tworzą bazę leczenia zachowawczego.

Co bardzo ważne, Chemioterapia Dzienna z zasady jest oddziałem, w którym zamiast tradycyjnych łóżek znajdują się fotele chemioterapeutyczne. Pacjenci niewymagający kilkudniowej hospitalizacji przychodzą na umówioną wizytę rano i spędzają w szpitalu 5-6 godzin. Po rejestracji wykonywane są potrzebne badania – pacjent czeka na ich wyniki np. w Strefie Relaksu (czyli w pomieszczeniu, w którym w wygodnych warunkach oczekuje się na wyniki badań). Następnie Pacjent otrzymuje chemioterapię, czyli leki podawane w kroplówce, przygotowane dla konkretnej osoby w aptece szpitalnej. Po zakończeniu podawania leków pacjent idzie do domu.

Pakiet Onkologiczny i karta DILO

W Polsce w 2015 roku powszechnie wdrożono w ramach opieki onkologicznej tzw. Pakiet onkologiczny. Bardzo istotnym elementem tego pakietu jest zakładanie karty DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) pacjentowi z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. Uprawnia ona do przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki i wdrożenia niezbędnych etapów leczenia onkologicznego. W przypadku choroby nowotworowej liczy się czas postawienia diagnozy i wdrożenia terapii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.

Prowadzona karta DILO, która ułatwia pacjentowi z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby onkologicznej poruszanie się w nowym systemie opieki medycznej, pełni funkcję skierowania, które umożliwia rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Kartę DILO może pacjentowi wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS) lub lekarz w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie wykryty lub jest podejrzewany nowotwór złośliwy.

Jakie choroby leczymy?

Oddziały Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Szpitali LUX MED Onkologia oferują leczenie systemowe (zachowawcze leczenie nowotworów złośliwych w tym chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia) następujących nowotworów:

 • piersi,
 • układu pokarmowego,
 • narządów płciowych kobiet i mężczyzn,
 • układu moczowego,
 • płuc,
 • układu chłonnego i krwiotwórczego.

Gdzie się zgłosić?

Obecnie w ramach LUX MED Onkologia, Grupa LUX MED funkcjonują w Warszawie następujące oddziały onkologii klinicznej wraz z chemioterapią dzienną:

 • LUX MED Onkologia przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 40 (Praga Południe),
 • LUX MED Onkologia przy ul. Szamockiej 6 (Żoliborz).

Co oferujemy?

Oddziałach Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Szpitali LUX MED Onkologia oferujemy leczenie nowotworów złośliwych finansowane przez NFZ. Chorzy mają zapewniony dostęp zarówno do badań diagnostycznych, leczenia, jak i dodatkowych usług, których wdrożenie jest uzasadnione dla zachowania ciągłości procesu opieki onkologicznej.

Badania w ramach diagnostyki onkologicznej

 • Badania Tomografii komputerowej (TK) – wykonywane z kontrastem lub bez, obejmujące jedną lub więcej okolic anatomicznych, np. tomografia głowy, szyi, klatki piersiowej i jamy brzusznej. Badania tomografii komputerowej wykonywane są w ramach umowy z NFZ na podstawie skierowania.
 • Rezonans magnetyczny (MR) – umożliwia uzyskanie obrazu struktur wewnętrznych organizmu takich jak kości, tkanki miękkie, mózg, kręgosłup, serce, nerki. Dzięki zastosowaniu kontrastu można także obrazować ich funkcje. Rezonans magnetyczny pozwala precyzyjnie zdiagnozować zmiany patologiczne w układzie mięśniowym i szkieletowym, naczyniach krwionośnych, narządach wewnętrznych oraz w szpiku kostnym.
 • Mammografia (MMG) w ramach NFZ, ale wykonujemy też MMG z tomosyntezą – to badanie wykonywane jest tylko komercyjnie. Wykorzystuje ono promieniowanie rentgenowskie pod wieloma kątami – w celu uzyskania wielu obrazów tkanki piersi.
 • USG – ultrasonografia pozwala na określenie wielkości oraz kształt narządów wewnętrznych oraz ocenę ich stanu.
 • Biopsje w tym biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe.
 • Oznaczanie markerów nowotworowych – przeprowadza się na podstawie badania krwi.
 • Badania genetyczne (profilowanie pod kątem terapii celowanych). Następuje wyodrębnienie DNA komórek nowotworowych np. z wycinków guza, z krwi lub ze szpiku. Analizuje się geny i poszukuje określonych mutacji, by móc podać leki działające na te mutacje nowotworów.

W ramach leczenia oferujemy dostęp do różnorodnych metod farmakologicznych, które mają za zadanie wyeliminowanie komórek nowotworowych z organizmu pacjenta.

Chemioterapia

Chemioterapia stosowana może być w leczeniu nowotworu jako podstawowa terapia lub jako leczenie skojarzone z radioterapią lub chirurgią onkologiczną. Jej celem jest niszczenie komórek nowotworowych. Rodzaj chemioterapii i sposób jej podania (dożylnie, doustnie lub bezpośrednio do jam ciała, miejscowo) zależy od rodzaju nowotworu, stopnia zaawansowania i stanu pacjenta.

Chemioterapia obejmuje zazwyczaj 3-6 cykli w okresie 2-4 tygodnie każdy, ale czas jej trwania w konkretnym przypadku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Podawanie leków cytostatycznych może trwać nawet kilka miesięcy.

Chemioterapia oferowana na Oddziałach LUX MED Onkologia prowadzona jest w oparciu o leki zarejestrowane w Polsce lub Unii Europejskiej do podawania w określonych wskazaniach terapeutycznych.

Hormonoterapia

Hormonoterapia ma zastosowanie, gdy w badaniu histopatologicznym guza (biopsja) wykryje się receptory hormonalne. Pacjenci wymagający hormonoterapii mogą także być leczeni w warunkach chemioterapii dziennej lub na oddziałach szpitalnych. Leczenie hormonalne ma zastosowanie w przypadku nowotworów piersi, jajnika, trzonu macicy, gruczołu krokowego (prostaty), a także tarczycy i niektórych nowotworów kości.

Immunoterapia pozwala na zastosowanie leków ukierunkowanych na ściśle określony rodzaj komórek nowotworowych, które należy zniszczyć (terapia celowana). Identyfikuje się antygen na komórkach nowotworowych, następnie są wytwarzane przeciwciała przeciwko temu antygenowi i to powoduje zahamowanie rozwoju nowotworu. Leki do terapii celowanej są dostępne w ramach programów lekowych.

Jeżeli jest konieczność podania pacjentowi leku zarejestrowanego, ale takiego, który nie jest objęty refundacją w określonym wskazaniu, to istnieje możliwość skorzystania z leczenia komercyjnego.

Programy lekowe

Programy lekowe zapewniają dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych terapii onkologicznych i hematoonkologicznych. Pozwalają na ordynowanie pacjentom leków uznanych za najnowocześniejsze spośród aktualnie dostępnych w Polsce. Programy lekowe są świadczeniem gwarantowanym w ramach leczenia finansowanego przez NFZ. Leczeniem w ramach programów lekowych objęte są ściśle określone jednostki chorobowe. Do leczenia zawsze kwalifikuje lekarz mający umowę na leczenie w ramach danego programu.

W naszych placówkach są realizowane programy lekowe.

Badania kliniczne

Badania kliniczne dają szansę Pacjentom onkologicznym na różnych etapach choroby, także tym, dla których medycyna na danym etapie rozwoju nie potrafi pomóc. W LUX MED Onkologia prowadzimy badania kliniczne (posiadają zgodę Komisji Bioetycznej i są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych).  O dostęp i możliwość udziału w aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych warto zapytać lekarza prowadzącego leczenie. Jeśli nie jesteś jeszcze Pacjentem LUX MED Onkologia, zapraszamy do umówienia konsultacji w poradni onkologicznej.

Więcej niż onkologia kliniczna

Jak wiadomo, leczenie przeciwnowotworowe to nie tylko podawanie leków, jest to proces wymagający współistnienia wielu różnorodnych działań w tym najistotniejsze to:

Rehabilitacja Onkologiczna

Oddziały Onkologii Klinicznej LUX MED oferują rehabilitację ruchową dla wszystkich pacjentów, którzy tego wymagają. Rodzaj i intensywność rehabilitacji dobierana jest indywidualnie i dostosowana do potrzeb danego pacjenta, charakteru choroby nowotworowej, na którą cierpi, oraz do metody zastosowanej terapii. Celem ćwiczeń rehabilitacyjnych jest poprawienie lub przywrócenie sprawności fizycznej i psychofizycznej.

Wsparcie psychoonkologiczne

Ważnym elementem terapii jest także opieka psychologiczna, którą objęci są pacjenci naszych oddziałów. Opieka wykwalifikowanego psychoonkologa jest niezmiernie istotna na każdym etapie terapii i ma przełożenie na stan psychofizyczny pacjenta. Na naszych oddziałach (przed pandemią) w ramach terapii psychoonkologicznej organizowane były dla pacjentów m.in. zajęcia grupowe, które w dużej mierze pozwalały im „oswoić” chorobę i pozytywnie oraz z nadzieją patrzeć w przyszłość. Obecnie odbywają się terapie indywidualne.

Dieta onkologiczna

Czas walki z nowotworem i późniejsza rekonwalescencja to niezwykle wymagający okres dla organizmu. Należy wówczas zadbać o wartościową, lekkostrawną dietę, która nie będzie dodatkowo obciążać układu pokarmowego pacjenta, a dostarczy wszystkich niezbędnych składników. Na naszych oddziałach każdemu pacjentowi oferujemy wysokobiałkową, lekkostrawną dietę, która opracowana została według szczegółowych wytycznych profesjonalnych dietetyków. Ma ona na celu m.in. zapobieganie niedożywieniu i wyniszczeniu organizmu, co może zdarzyć się podczas choroby i chemioterapii. Organizm potrzebuje zwiększonej podaży białka i składników odżywczych w celu regeneracji, wzrasta zapotrzebowanie na aminokwasy, a te mogą być dostarczone właśnie za sprawą specjalistycznej wysokobiałkowej diety onkologicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące posiłków w czasie leczenia onkologicznego i rekonwalescencji pacjent znajdzie na stronach LUX MED w zakładce Dietetyka Onkologiczna.

Pielęgniarka prowadząca

Jest to model opieki pielęgniarskiej, który nie jest w Polsce rozpowszechniony. W LUX MED Onkologia funkcjonuje od kilku lat. Opiera się na założeniu, że do każdego hospitalizowanego pacjenta jest przypisana pielęgniarka prowadząca, która koordynuje opiekę nad nim przez cały czas trwania leczenia (niezależnie od liczby pobytów chorego w szpitalu). Lekarz jest odpowiedzialny za leczenie pacjenta natomiast pielęgniarka za proces opieki i pielęgnacji. Ten model opieki jest wyjątkowo korzystny dla osób, których leczenie jest przewlekłe i wiąże się z częstymi hospitalizacjami.

Czytaj więcej:

Close Menu