Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Diagnostyka obrazowa

Zakład Diagnostyki Obrazowej został utworzony z myślą jak najszerszego zaspokojenia potrzeb diagnostycznych Pacjentów naszych Placówek, współpracujących z nami innych szpitali, poradni specjalistycznych oraz Pacjentów, którzy chcą wykonać badanie diagnostyczne odpłatnie.Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę wiodących na świecie producentów urządzeń medycznych w diagnostyce obrazowej. Bezpieczeństwo i jakość gwarantuje system zapewnienia i kontroli jakości, mający szczególne znaczenie w diagnostyce mammograficznej. Kadra Zakładu, to specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, zespół techników elektroradiologii i pielęgniarek.

LOKALIZACJA WYKONYWANYCH BADAŃ

Miejsce badania /

Rodzaj badania

SZPITAL FIELDORFA SZPITAL Św. WINCENTEGO SZPITAL SZAMOCKA
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA TAK TAK TAK
REZONANS MAGNETYCZNY TAK TAK NIE
MAMMOGRAFIA TAK TAK NIE
USG TAK TAK TAK
RTG TAK TAK TAK
DENSYTOMETRIA TAK NIE  NIE

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Tomografia Komputerowa – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.

Tomografia komputerowa to metoda  diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do uzyskania obrazów poprzecznych przekrojów ciała pacjenta. Tomografia komputerowa spiralna wielorzędowa nazywana tomografią objętościową uwidacznia struktury anatomiczne w dowolnej płaszczyźnie i pozwala na rekonstrukcje trójwymiarowe (objętościowe) badanych narządów. Najczęściej stosowane aparaty TK posiadają 2, 4, 8 lub 16 rzędów detektorów. W Centrum wykorzystujemy aparat 32-rzędowy dający obrazy i rekonstrukcje bardzo wysokiej jakości, pozwalający na wykonanie każdego rodzaju badania TK.

Wykonujemy badania :

 • głowy (mózgowia, twarzoczaszki, zatok obocznych nosa, kości skroniowych z ocena struktur ucha)
 • szyi (w tym badanie krtani)
 • klatki piersiowej  (z oceną  miąższu płuc, struktur śródpiersia, ścian klatki piersiowej)
 • jamy brzusznej i miednicy mniejszej (w tym badanie wielofazowe wątroby  i trzustki, badanie wielofazowe układu moczowego z fazą urograficzną)
 • kości i stawów (w tym TK kręgosłupa w poszukiwaniu dyskopatii)
 • angio-TK tętnic każdej okolicy anatomicznej (w razie potrzeby badanie obejmuje fazę żylną)
  • kolonografia skriningową z wirtualną kolonoskopią
 • kolonografia diagnostyczna (z podaniem dożylnym środka cieniującego) i z wirtualną kolonoskopią
 • serca (stopień uwapnienia tętnic wieńcowych, koronarografia TK, ocena funkcji komór serca)

REZONANS MAGNETYCZNY

Rezonans Magnetyczny – badania wykonywane są bez kontrastu lub ze środkiem kontrastującym. Obejmują jedną lub więcej okolic anatomicznych, np.: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest nieinwazyjną i podstawową techniką diagnostyki obrazowej. Obrazy ciała ludzkiego w tej metodzie uzyskiwane są dzięki wykorzystaniu silnego pola magnetycznego i fal radiowych. W naszej placówce dysponujemy aparatem MR o natężeniu pola 1,5 Tesli, wyposażonym w szeroką gamę cewek do badania różnych okolic ciała i bogate oprogramowanie.

Wykonujemy badania z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej (poza badaniami kontrastowymi przewodu pokarmowego zastąpionymi nowoczesnymi technikami TK i MR), a w szczególności badania rentgenowskie przeglądowe, urografie dożylne, badania USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, mammografię oraz densytometrię.
Pacjentów zapraszamy od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00. Oferujemy krótkie terminy oczekiwania na badanie, komfort i bezpieczeństwo badań oraz profesjonalny poziom opisów badań.

Wykonujemy badania:

 • głowy (mózgowia, struktur twarzoczaszki)
 • kręgosłupa (odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego z oceną kręgów i krążków międzykręgowych a także struktur wewnątrzkanałowych)
 • jamy brzusznej (w tym pankreatocholangiografię MR)
 • miednicy mniejszej
 • prostaty
 • naczyń (angio-MR) z kontrastem i bez kontrastu podanego dożylnie

MAMMOGRAFIA

Mammografia – metoda oceny struktur piersi, wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, polegająca na wykonaniu zdjęć każdej piersi w dwóch, różnych projekcjach.

Aparat, jakim dysponujemy w Pracowni jest nowoczesnym urządzeniem umożliwiającym dokładną diagnostykę na wysokim poziomie. W przypadku konieczności pogłębienia diagnostyki o badanie USG, badanie MR sutków, lub biopsję, wszystkie te badania można wykonać w naszym Centrum.

W Pracowni Mammografii wykonujemy badania piersi u Pacjentek ze schorzeniami sutka (w tych przypadkach konieczne jest skierowanie od lekarza leczącego) oraz badania przesiewowe dla Pań w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat (bez skierowania). Celem badania mammograficznego przesiewowego jest wykrycie zmian chorobowych u Pań, które nie mają żadnych dolegliwości ze strony piersi.

TRÓJWYMIAROWA (3D) MAMMOGRAFIA CYFROWA Z TOMOSYNTEZĄ

Trójwymiarowa (3D) mammografia cyfrowa z tomosyntezą – tomosynteza to nowa procedura diagnostyczna piersi i jesteśmy jedną z niewielu jednostek w kraju, które mogą ją obecnie oferować.

Tomosynteza jest podobna do tradycyjnej mammografii, ale pozwala na uzyskanie trójwymiarowych obrazów piersi.

Wykorzystuje ona promieniowanie rentgenowskie pod wieloma kątami w celu uzyskania wielu obrazów tkanki piersi. Te cienkie plasterki są następnie łączone za pomocą komputera, a radiolog jest w stanie “przejrzeć” tkankę piersi na monitorze, otrzymując jej wyraźniejszy obraz niż dostarczony w tradycyjnej  mammografii (2D).  Dlatego metoda Tomosyntezy:

 • pozwala wcześniej wykryć małe raki piersi, które mogą pozostawać niewidoczne na konwencjonalnej mammografii;
 • zwiększa dokładność w określaniu wielkości, kształtu i lokalizacji guza;
 • zmniejsza liczbę niepotrzebnych biopsji lub dodatkowych badań dając mniej fałszywie dodatnich wyników prowadzących do dalszych badań;
 • lepiej niż tradycyjna mammografia zapewnia wyraźniejszy obraz nieprawidłowości w tzw. gęstych piersiach. Kobiety, które mają gęste piersi – definiowane jako piersi z dużą ilością tkanki gruczołowej, a nie dużą ilością tłuszczu – są bardziej narażone na ryzyko zachorowania na raka piersi.
 • może być również stosowana do uzyskania wyraźniejszych obrazów niejednoznacznych ale podejrzanych nieprawidłowości widocznych na mammografii przesiewowej i/lub USG piersi.

Należy pamiętać, że mammografia i tomosynteza piersi nie wykrywają wszystkich nowotworów piersi, nawet jeśli nowotwór występuje w postaci  wyczuwalnego guzka. W takiej sytuacji wykonanie konwencjonalnego badania mammograficznego lub tomosyntezy piersi nie oznacza, że guz można zignorować.  Prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie innych badań diagnostycznych, takich jak USG piersi, a w razie potrzeby biopsja igłowej, aby ustalić charakter zmiany.

Badanie jest wykonywane odpłatnie w:

LUX MED Onkologia – Szpital św. Wincentego

 • Św. Wincentego 103
 • zapisy telefonicznie: 22 430 87 00 wew. 1

Wymagane jest skierowanie

Koszt badania 210 zł

UTRASONOGRAFIA

Ultrasonografia – obrazy ciała ludzkiego w tej nieinwazyjnej metodzie powstają dzięki oddziaływaniu fal ultradźwiękowych z tkankami. Aparat USG będący wyposażeniem naszego Centrum posiada sondy szerokopasmowe do badań jamy brzusznej, liniowe do badań narządów powierzchownych oraz badań dopplerowskich tętnic i żył, sondę endokawitarną do badań ginekologicznych przezpochwowych, sondę do badań ECHO serca oraz szerokopasmową sondę wolumetryczną do badań położniczych.

Wykonujemy badania USG:

 • rutynowe jamy brzusznej i miednicy mniejszej
 • narządów powierzchownie leżących takich jak tarczyca, ślinianki, jądra, sutki
 • badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych
 • badania dopplerowskie tętnic i żył kończyn górnych i dolnych
 • aorty
 • badania ginekologiczne przezpochwowe
 • badania płodu u kobiet w ciąży

RTG

RTG – dysponujemy aparatem RTG z zawieszeniem sufitowym lampy rentgenowskiej, który umożliwia wykonanie wszystkich badań przeglądowych w zakresie klasycznej rentgenodiagnostyki.

Wykonujemy również kontrastowe badania układu moczowego z podaniem dożylnym środka cieniującego (urografie dożylne). System radiografii cyfrowej pośredniej zmniejsza narażenie naszych pacjentów na ujemne skutki promieniowania rentgenowskiego, eliminując zdjęcia średniej i złej jakości.

Obrazy z badania dokumentujemy na płytach CD, ale jest możliwe również wydrukowanie obrazu na filmie rentgenowskim.

PRZEKŁADANIE/ODWOŁYWANIE BADANIA OBRAZOWEGO

Badania obrazowe prowadzone przez Zakłady Diagnostyki Obrazowej LUX MED Onkologia mogą być umawiane od poniedziałku do niedzieli (w zależności od aktualnych grafików) – terminy weekendowe dotyczą przede wszystkim badań rezonansem magnetycznym (RM).

Jeśli chcesz przełożyć lub odwołać badanie obrazowe, możesz skorzystać z następujących możliwości:

 1. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 – zadzwoń pod numer infolinii (22) 430 87 00, wew. 1.
 2. Napisz wiadomość email – w przypadku badania umówionego w placówce LUX MED Onkologia przy ulicy:

Zachęcamy do jak najwcześniejszego kontaktu w celu przełożenia lub odwołania badania – dzięki temu inny Pacjent będzie mógł skorzystać ze zwolnionego terminu.

PRAWO ATOMOWE

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w Lux Med Onkologia Sp. z o.o.  działalność medyczna w zakresie diagnostyki obrazowej nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W  trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji alarmowych oraz negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.

Data aktualizacji: 19.01.2024 r.

Close Menu