Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

LUX MED Onkologia
Kardiologia

tel.: 22 430 87 00

ul. Seweryna Goszczyńskiego 1
02-616 Warszawa

LECZENIE SZPITALNE

Świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, które nie mogą być realizowane w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu oraz pielęgnacji hospitalizowanych pacjentów. Leczenie szpitalne obejmuje także badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania świadczeń gwarantowanych. Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania.

UWAGA!  Pacjenci zobowiązani są dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji. Jeżeli skierowanie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

W szpitalu LUX MED Onkologia – Kardiologia udzielane są świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie hospitalizacji na oddziale kardiologicznym.

Oddział Kardiologiczny – na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu krążenia.

Leczeni są tu pacjenci m.in. z: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca, napadowym migotaniem przedsionków, niewydolnością krążenia, zaburzeniami rytmu czy nadciśnieniem tętniczym.

W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia na oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne takie jak:

  • echokardiografia serca,
  • próby wysiłkowe,
  • całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera,
  • całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego,
  • ECHO przezprzełykowe i próby dobutaminowe.

W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m.in. zabiegi: koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych oraz zabiegi elektrofizjologiczne, w tym ablacje.

KONTAKT I MAPA DOJAZDU

Seweryna Goszczyńskiego 1, 02-616 Warszawa

Infolinia: tel. 22 430 87 00 Czynne: pon. – pt.

godz.: 7.00-20.00

Wejście do LUX MED Onkologia – Kardiologa jest tożsame z wejściem głównym do Szpitala Św. Elżbiety przy ul. Goszczyńskiego 1. Dodatkowe wejście dla Pomocy Doraźnej.

Linie autobusowe: 141,172,222, linie tramwajowe: 31, 75. Metro: linia M1 – stacja Racławicka.

NASZ ZESPÓŁ

lek. med. Robert Czarnecki (Kierownik Oddziału)
lek. med. Anna Dobosiewicz
lek. med. Agata Krzesiak-Łodyga
lek. med. Renata Mączyńska
lek. med. Piotr Śnigurowicz
lek. med. Jarosław Wiśniewski
piel. Urszula Waszelewska (Kierownik Opieki Medycznej)

 

Pracownia Elektrofizjologii

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
lek. med. Tomasz Kryński
lek. med. Agnieszka Sikorska

 

Wszczepianie stymulatorów:

dr n. med. Aleksandra Czepiel
lek. med. Maciej Świątkowski

 

Lekarze zabezpieczający dyżury

lek. med. Jarosław Kępski
lek. med. Ewa Komar
dr n. med. Jolanta Korzeniowska-Adamus
lek. med. Agnieszka Bińczak
Close Menu