Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Programy lekowe

Programy  lekowe  – są świadczeniem gwarantowanym w ramach leczenia finansowanego przez NFZ. W ramach leczenia w Programach Lekowych Pacjenci otrzymują  innowacyjne,  bardzo kosztowne produkty lecznicze, które nie są finansowane w inny sposób. Tylko ściśle określone jednostki chorobowe są objęte tą formą leczenia. Do tego typu leczenia zawsze kwalifikuje lekarz z ośrodka posiadającego umowę na realizację określonego programu. Wszystkie dostępne w Polsce Programy Lekowe zawierają szczegółowy opis na podstawie którego odbywa się:

 1. Kwalifikacja Pacjenta do Programu Lekowego w oparciu o:
  kryteria włączenia  do programu
  kryteria wyłączenia z programu
 2. Podawanie leku wg określonego sposobu i  dawkowania
 3. Monitorowanie wyników leczenia  Pacjenta
 4. Czasu leczenia w Programie Lekowym
 5. Monitorowanie wyników Programu Lekowego

Realizacja świadczeń z zakresu  Programów Lekowych jest możliwa w następujących  trybach:

 1. Ambulatoryjnym
 2. Jednodniowym – wyłącznie gdy nie osiągnie się celu terapii w trakcie leczenia w trybie ambulatoryjnym
 3. Hospitalizacji – wyłącznie gdy nie osiągnie się celu terapii w trakcie leczenia w trybie ambulatoryjnym  lub jednodniowym

(podział wg układów anatomicznych/ narządów /jednostek chorobowych)

Leki przeciwnowotworowe

PRZEWÓD POKARMOWY

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO
LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO
LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA

NARZĄDY PŁCIOWE KOBIET

LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ

NARZĄDY PŁCIOWE  MĘŻCZYZN

LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI
LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
 IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ

UKŁAD CHŁONNY

LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW (CHOROBA HODGKINA; INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T)
LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIVOLUMABU
PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

POZOSTAŁE

LECZENIE RAKA PIERSI
LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
LECZENIE RAKA NERKI
Close Menu