Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Gastroenterologia (endoskopia zabiegowa)

Oddział jest zlokalizowany w nowoczesnym szpitalu przy ul. Szamockiej 6, w Warszawie. Trzonem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej są osoby uprzednio pracujące w  Szpitalu  Olympus  Endoterapia przy ul. Brzeskiej w Warszawie. W ramach bardzo rozbudowanej oferty zabiegów gastroenterologicznych możemy  Pacjentom zaproponować następujące procedury:

 • gastroskopia – oglądanie przełyku, żołądka, początkowego odcinka dwunastnicy, test ureazowy w kierunku H. pylori, wycinki do badania histopatologicznego, może być wykonana w znieczuleniu miejscowym (gardła) lub ogólnym dożylnym z anestezjologiem
 • kolonoskopia – oglądanie całego jelita grubego, usuwanie polipów, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego może być wykonana bez znieczulenia lub w znieczuleniu ogólnym dożylnym z anestezjologiem (w szczególności u osób po operacjach brzusznych, ginekologicznych)
 • ESD – endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa – zabieg usuwania dużych zmian z przełyku, żołądka lub w dystalnej części jelita grubego, długotrwały, wymagający znieczulenia ogólnego dotchawiczego
 • duża polipektomia, mukozektomia – usuwanie dużych polipów w górnym i dolnym docinku przewodu pokarmowego (tzn podczas gastroskopii i kolonoskopii) wykonywane w znieczuleniu ogólnym
 • gastroskopia z rozszerzaniem przełyku – zabiegi rozszerzania achalazji, zwężeń zapalnych, po radioterapii itd wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • gastroskopia z protezowaniem przełyku – zakładanie protezy metalowej samorozprężalnej (SEMS) u pacjentów z zaburzeniami połykania (dysfagia) w przebiegu zwężeń nowotworowych wpustu, dolnej połowy przełyku, wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • ECPW – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych i przewodzie trzustkowym w chorobach łagodnych i onkologicznych • usuwanie złogów z dróg żółciowych lub przewodu trzustkowego, protezowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego , usuwanie gruczolaków brodawki Vatera itd, zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawicznym
 • PTC, PTC+ECPW (rendez- vous) • PTC – przezskórna przezwątrobowa cholangiografia , zazwyczaj połączona z założeniem przezskórnego drenażu dróg żółciowych lub protezy SEMS, może być połączona z ECPW (rendez- vous), wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • enteroskopia i ECPW enteroskopem – zabiegi endoskopowe wykonywane na jelicie cienkim (enteroskopia) lub na drogach żółciowych z użyciem enteroskopu (ECPW u osób z anatomią zmienioną pooperacyjnie) , wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • EUS – endoskopowa ultrasonografia – ocena ściany przewodu pokarmowego i struktur sąsiadujących bezpośrednio z przewodem pokarmowym , m.in. trzustka i drogi żółciowe, może być połączona z pobraniem biopsji igłowej , wykonywane w znieczuleniu ogólnym
 • PEG – endoskopowa gastrostomia przezskórna – zabieg endoskopowy polegający na umieszczeniu w żołądku sondy poprzez ściany jamy brzusznej. (skrót do żołądka omijający jamę ustną, gardło i przełyk) u osób z zaburzeniami połykania lub przed radioterapią, wykonywane w znieczuleniu ogólnym

Oprócz procedur finansowanych przez NFZ jesteśmy w stanie zaproponować naszym pacjentom kompleksowe leczenie komercyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb, pod warunkiem, że terapia jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Czytaj więcej:

Close Menu