Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Gastroenterologia (endoskopia zabiegowa)

Świadczenia w ramach NFZ z zakresu gastroenterologii realizujemy w ramach:

 • Poradni gastroenterologicznej w Szpitalu Szamocka
 • Oddziału gastroenterologii w Szpitalu Szamocka
 • Pracowni endoskopii w Szpitalu Fieldorfa
 • Oddziału gastroenterologii LUX MED Onkologia Endoterapia w Łodzi

Pacjentów zainteresowanych świadczeniami z zakresu gastroenterologii w Warszawie prosimy o kontakt pod numerem:  22 430 87 00, w przypadku placówki w Łodzi: 42 253 17 00.

Oddział gastroenterologii w Szpitalu Szamocka

Oddział jest zlokalizowany w nowoczesnym szpitalu przy ul. Szamockiej 6, w Warszawie. Trzonem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej są osoby uprzednio pracujące w  Szpitalu  Endoterapia przy ul. Brzeskiej w Warszawie.

W ramach bardzo rozbudowanej oferty zabiegów gastroenterologicznych możemy  Pacjentom zaproponować następujące procedury:

 • gastroskopia – oglądanie przełyku, żołądka, początkowego odcinka dwunastnicy, test ureazowy w kierunku H. pylori, wycinki do badania histopatologicznego, może być wykonana w znieczuleniu miejscowym (gardła) lub ogólnym dożylnym z anestezjologiem
 • kolonoskopia – oglądanie całego jelita grubego, usuwanie polipów, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego może być wykonana bez znieczulenia lub w znieczuleniu ogólnym dożylnym z anestezjologiem (w szczególności u osób po operacjach brzusznych, ginekologicznych)
 • ESD – endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa – zabieg usuwania dużych zmian z przełyku, żołądka i jelita grubego, przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • polipektomia, mukozektomia – usuwanie polipów (w tym dużych) w górnym i dolnym docinku przewodu pokarmowego (tzn podczas gastroskopii i kolonoskopii) wykonywane w znieczuleniu ogólnym
 • gastroskopia z rozszerzaniem przełyku – zabiegi rozszerzania achalazji, zwężeń zapalnych, po radioterapii itd wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • POEM – miotomia endoskopowa – metoda leczenia achalazji polegająca na endoskopowym przecięciu mięśniówki dolnego odcinka przełyku i wpustu zapewniająca długotrwały efekt kliniczny, zabieg przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • gastroskopia z protezowaniem przełyku – zakładanie protezy metalowej samorozprężalnej (SEMS) u pacjentów z zaburzeniami połykania (dysfagia) w przebiegu zwężeń nowotworowych wpustu, dolnej połowy przełyku, wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • ECPW – endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna – zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych i przewodzie trzustkowym w chorobach łagodnych i onkologicznych • usuwanie złogów z dróg żółciowych lub przewodu trzustkowego, protezowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego , usuwanie gruczolaków brodawki Vatera itd, zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawicznym
 • PTC, PTC+ECPW (rendez-vous) PTC – przezskórna przezwątrobowa cholangiografia , zazwyczaj połączona z założeniem przezskórnego drenażu dróg żółciowych lub protezy SEMS, może być połączona z ECPW (rendez- vous), wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • enteroskopia iECPW enteroskopem – zabiegi endoskopowe wykonywane na jelicie cienkim (enteroskopia) lub na drogach żółciowych z użyciem enteroskopu (ECPW u osób z anatomią zmienioną pooperacyjnie) , wykonywane w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym
 • EUS – endoskopowa ultrasonografia – ocena ściany przewodu pokarmowego i struktur sąsiadujących bezpośrednio z przewodem pokarmowym , m.in. trzustka i drogi żółciowe, może być połączona z pobraniem biopsji igłowej , wykonywane w znieczuleniu ogólnym
 • PEG – endoskopowa gastrostomia przezskórna – zabieg endoskopowypolegający na umieszczeniu w żołądku sondy poprzez ścianę jamy brzusznej (skrót do żołądka omijający jamę ustną, gardło i przełyk) u osób z zaburzeniami połykania lub przed radioterapią, wykonywane w znieczuleniu ogólnym

Pracownia endoskopii w Szpitalu Fieldorfa

W Szpitalu Fieldorfa wykonujemy następujące procedury:

 • gastroskopia – oglądanie przełyku, żołądka, początkowego odcinka dwunastnicy, test ureazowy w kierunku H. pylori, wycinki do badania histopatologicznego, może być wykonana w znieczuleniu miejscowym (gardła) lub ogólnym dożylnym z anestezjologiem
 • kolonoskopia – oglądanie całego jelita grubego z ewentualnym usunięciem niedużych polipów i pobieraniem wycinków do badania histopatologicznego, może być wykonana bez znieczulenia lub w znieczuleniu ogólnym dożylnym z anestezjologiem (w szczególności u osób po operacjach brzusznych, ginekologicznych)

Oddział gastroenterologii w LUX MED Onkologia Endoterapia w Łodzi

Pełna oferta na stronie placówki: LUX MED Onkologia Endoterapia. Pacjentów zainteresowanych świadczeniami w tym ośrodku prosimy o kontakt pod numerem: 42 253 17 00.

Leczenie komercyjne z zakresu gastroenterologii

Oprócz procedur finansowanych przez NFZ jesteśmy w stanie zaproponować naszym Pacjentom kompleksowe leczenie komercyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb, pod warunkiem, że terapia jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Wszystkie wymienione wyżej procedury wykonywane w ramach NFZ możemy również wykonać komercyjnie.

Czytaj więcej:

Close Menu