logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Oddział Kardiologii był pierwszym oddziałem, który powstał w ramach szpitalnej opieki medycznej LUX MED Onkologia przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „ Nila” 40 . Od 2003, kiedy stworzono Oddział, do dzisiaj podstawą Zespołu są lekarze i pielęgniarki, wcześniej pracujący w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. Zespół posiada doskonałą opinię w środowiskach zarówno lekarskich jak i wśród Pacjentów. Wszyscy regularnie wzbogacają swoja wiedzą merytoryczną o najnowsze doniesienia naukowe aby móc oferować Pacjentom optymalne rozwiązania medyczne.

W oddziale Kardiologii odbywa się diagnostyka i leczenie chorób o podłożu kardiologicznym. Wykonywane są zabiegi w zakresie diagnozowania chorób układu krążenia w tym badania nieinwazyjne takie jak:

  • echokardiografia serca,
  • próby wysiłkowe,
  • całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera,
  • całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego,
  • ECHO przezprzełykowe i próby dobutaminowe.

W ramach hospitalizacji u Pacjentów  wykonywane są m.in. zabiegi:

  • koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych
  • elektrofizjologiczne w tym ablacje

Oprócz procedur finansowanych przez NFZ możemy zaoferować naszym Pacjentom w kompleksowe leczenie komercyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb, pod warunkiem, że terapia jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Czytaj więcej:

Mammografia z tomsyntezą

Diagnostyka nowotworów piersi

Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty na wskazane badanie, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Kontakt telefoniczny z rejestracji LUX MED Onkologia Grupa LUX MED nastąpi w dzień powszedni, tego samego dnia co zgłoszenie, lub dnia następnego (dotyczy dni roboczych) w godz. 12.00 - 19.00. Przy zgłoszeniu w dzień wolny od pracy - kontakt z naszej strony nastąpi w pierwszy dzień roboczy.

Pełna diagnostyka COVID-19

  • Test molekularny RT-RCP w kierunku SARS-CoV2
  • Test serologiczny w kierunku przeciwciał SARS-CoV2

Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty na wskazane badanie, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Kontakt telefoniczny z rejestracji LUX MED Onkologia Grupa LUX MED nastąpi w dzień powszedni, tego samego dnia co zgłoszenie, lub dnia następnego (dotyczy dni roboczych) w godz. 12.00 - 19.00. Przy zgłoszeniu w dzień wolny od pracy - kontakt z naszej strony nastąpi w pierwszy dzień roboczy.