Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Artykuł konsultowany medycznie

Spis treści

  Wyniki brytyjskiego badania UK Biobank sugerują, że rak zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Podwyższone ryzyko związane z przebytą chorobą nowotworową jest niezależne od czynników ryzyka tych chorób. Może dotyczyć zwłaszcza pacjentów z wcześniejszym rakiem piersi lub nowotworem krwi.

  Badanie na kilkudziesięciu tysiącach pacjentów

  Naukowcy ocenili stan układu sercowo-naczyniowego 18 714 uczestników badania z wcześniejszą diagnozą raka: piersi (9531), prostaty (3291), jelita grubego (2412), krwi (2230), macicy (937), płuc (313). Następnie porównali je z taką samą liczbą uczestników bez żadnej historii raka, dobranych pod względem wieku i tradycyjnych naczyniowych czynników ryzyka.

  Średnia wieku wszystkich uczestników wynosiła 62 lata, a około dwie trzecie badanej grupy stanowiły kobiety. 1354 osoby miały przeprowadzony rezonans magnetyczny układu sercowo-naczyniowego. Stan układu sercowo-naczyniowego uczestników badania był śledzony przez niespełna 12 lat.

  Jakie choroby sercowo-naczyniowe wystąpiły wśród ozdrowieńców z nowotworu?

  W okresie monitorowania prawie u jednej trzeciej osób, które przeżyły raka, rozwinęła się jedna z następujących chorób:

  • choroba niedokrwienna serca,
  • udar mózgu,
  • nieprawidłowy rytm serca (migotanie przedsionków),
  • niewydolność serca,
  • zaburzenia sygnalizacji elektrycznej lub mechaniczne problemy z sercem (kardiomiopatie inne niż niedokrwienne),
  • zakrzepy krwi w żyłach, tętnicach lub płucach,
  • zapalenie błony śluzowej wokół serca (zapalenie osierdzia).

  Wyniki badania UK Biobank

  1. W okresie monitorowania zmarło 19% osób, które przeżyły raka, oraz 8,5% osób z grupy porównawczej. Choroba sercowo-naczyniowa była główną przyczyną śmierci u 1 na 12 zmarłych osób, które przeżyły raka.
  2. Wyniki badań rezonansem magnetycznym 1354 uczestników badania wykazały również, że zarówno rozmiar, jak i funkcja serca u osób, które przeżyły raka, uległy znacznej zmianie na gorsze, niezależnie od naczyniowych czynników ryzyka.
  3. Ozdrowieńcy z choroby nowotworowej krwi mieli znacznie zwiększone ryzyko rozwoju wszystkich wymienionych wyżej typów chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z ich rówieśnikami bez raka.
  4. Pacjentki, które przeżyły chorobę nowotworową piersi, miały zwiększone ryzyko rozwoju i śmierci z powodu niewydolności serca i kardiomiopatii innych niż niedokrwienne, a także diagnozowano u nich zapalenie osierdzia. Były również 8 razy bardziej narażone na śmierć z powodu chorób związanych z wysokim ciśnieniem krwi.
  5. Rak płuca wiązał się ze zwiększonym ryzykiem zapalenia osierdzia, niewydolności serca i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
  6. Rak prostaty wiązał się ze zwiększonym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

  Brytyjskie badanie potwierdziło, że historia choroby nowotworowej jest związana ze zwiększonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych i niekorzystnej przebudowy serca, niezależnie od wspólnych czynników ryzyka naczyniowego (wszyscy uczestnicy badania byli obciążeni naczyniowymi czynnikami ryzyka i powszechnymi chorobami sercowo-naczyniowymi).

  Dlaczego osoby, które przeżyły chorobę nowotworową krwi lub raka piesi są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe?

  Pacjenci z nowotworami hematologicznymi, podobnie jak pacjentki z nowotworami piersi, są poddawani radioterapii ukierunkowanej na ściany klatki piersiowej, a także chemioterapii z wykorzystaniem antracyklin, o której wiadomo, że wpływa negatywnie na tkanki serca.

  Natomiast warto brać pod uwagę, że stwierdzenie zwiększonego ryzyka właśnie w tych grupach, może być obarczone błędem i wymaga dalszych badań.

  Natomiast bez wątpienia terapie przeciwnowotworowe mogą być kardiotoksyczne, dlatego konieczne jest monitorowanie zdrowia osób, które przeszły chorobę nowotworową, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów sercowo-naczyniowych należy objąć je opieką kardiologiczną.

  Kardiologia w LUX MED Onkologia

  W LUX MED Onkologia specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu onkologicznym w ramach NFZ. Dotyczy to między innymi wszystkich wymienionych w tym artykule nowotworów, w tym nowotworów hematologicznych. Nasza działalność koncentruje się w Warszawie.

  W ramach finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzimy:

  Odpłatnie oferujemy m.in. konsultacje profesorskie z zakresu kardiologii prowadzone przez prof. Jerzego Adamusa.

  Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji kardiologicznej w ramach NFZ lub komercyjnie, zapraszamy do kontaktu pod numerem: (22) 430 87 00.

  Konsultacja medyczna artykułu:

  Dr n. med. Tomasz Sarosiek

  Dr n. med. Tomasz Sarosiek

  Onkolog kliniczny, Zastępca Dyrektora Medycznego ds. Nauki i Szkoleń LUX MED Onkologia

  Bibliografia

  Raisi-Estabragh Z, Cooper J, McCracken C, et al. Incident cardiovascular events and imaging phenotypes in UK Biobank participants with past cancer, Heart, Published Online First: 18 April 2023. doi: 10.1136/heartjnl-2022-321888 (online: Link)

  Close Menu