Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  Grupa LUX MED otworzyła w Warszawie nowy szpital onkologiczny LUX MED Onkologia. Jedną z innowacji, jaka zostaje wprowadzona jest model opieki oparty na założeniach Primary Nursing i Pielęgniarki Prowadzącej. Co to oznacza i jakie korzyści przynosi Pacjentom?

  Jeśli chcemy krótko opisać model Primary Nursing, możemy użyć określenia „mój Pacjent – moja Pielęgniarka”. Ten model opieki znany jest na świecie od 1969 r. Pochodzi z Uniwersytetu w Minnesocie, a za główną autorkę uznaje się Marie Manthey.

  Jakie są założenia modelu Pielęgniarki Prowadzącej?

  Model jest analogiczny do modelu opieki lekarskiej, kiedy jeden lekarz odpowiada za proces diagnostyczno-terapeutyczny. Tak samo dedykowana Pacjentowi Pielęgniarka Prowadząca przyjmuje pełną odpowiedzialność za ciągłość opieki nad Pacjentem w trakcie całego pobytu w szpitalu – od przyjęcia, aż do wypisu. Pielęgniarka zajmuje się pielęgnowaniem i opieką, koncentrując się wyłącznie na Pacjencie i jego rodzinie, którzy znają ją z imienia i nazwiska.

  Cała część administracyjna, a także zarządzanie i organizacja pracy na oddziale należy do Kierownika Opieki Medycznej. Należy podkreślić, że pod opieką jednej Pielęgniarki Prowadzącej znajduje się określona grupa Pacjentów, których liczba jest zmienna.

  Jak to wygląda w praktyce?

  Pielęgniarki Prowadzące rozpoczynają dzień od obchodu i rozmowy ze swoimi Pacjentami. Analizują badania, rozmawiają z lekarzami o rokowaniach i zaleceniach, realizują zgłoszone przez Pacjenta potrzeby oraz problemy, aktualizując proces pielęgnowania. Wraz z Opiekunami Medycznymi oraz Pielęgniarkami Odcinkowymi, którzy wspierają Pielęgniarki Prowadzące w opiece nad Pacjentem, realizują działania wynikające z postawionej diagnozy pielęgniarskiej.

  W cały proces pielęgnowania włączana jest również rodzina Pacjenta, która jest edukowana w zakresie opieki nad Pacjentem na danym etapie jego choroby lub rekonwalescencji. Pielęgniarka Prowadząca przygotowuje również Pacjenta i jego rodzinę do wypisu ze szpitala, uzupełniając zalecenia oraz sprawdzając ich poziom zrozumienia – jej celem jest jak najlepsze przygotowanie Pacjenta do samoopieki w domu.

  Korzyści modelu Pielęgniarki Prowadzącej, opartego na Primary Nursing.

  Ten model opieki przynosi satysfakcję zarówno Pacjentom, jak i Pielęgniarkom. Pacjent jest w centrum uwagi – wie, że jego wsparciem jest konkretny lekarz, konkretna pielęgniarka i konkretny opiekun medyczny. Brak tu przypadkowości i wprowadzania za każdym razem kolejnych osób w proces opieki nad Pacjentem.

  Pielęgniarka pracuje z Pacjentem, a nie z dokumentacją i sprzętem, dzięki czemu może czuć się samodzielna, odpowiedzialna i w pełni zaangażowana. W rezultacie w pełni wykorzystuje swoją wiedzę medyczną.

  0335-20170331-primary-nursing-infografika (1)

  Close Menu