Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  W dniu 30 czerwca 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie a LUX MED Onkologia Sp. z o .o, zostało podpisane porozumienie mające na celu rozszerzenie i sformalizowanie dotychczas istniejącej współpracy.

  Podpisano porozumienie pomiędzy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie a a LUX MED Onkologia Sp. z o.o.

  Oto główne cele porozumienia:

  Stworzenie podstaw organizacyjnych  i warunków praktycznych dla bieżącej współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami
  Współpraca przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom korzystającym z pomocy medycznej – obydwu Stron zawartego porozumienia

   

  Close Menu