Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  Jesteśmy niezwykle dumni z laboratoriów LUX MED Onkologia w Szpitalu Fieldorfa i Szpitalu św. Wincentego, które otrzymały świadectwo z czerwonym paskiem z zakresu chemii klinicznej z Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej oraz z równie imponujących zaświadczeń dla laboratorium LUX MED Diagnostyka w Szpitalu Szamocka.

  Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim pracownikom laboratoriów, którzy na te świadectwa pracowali przez cały 2023 rok!

  Świadectwo potwierdza, że Zakłady Diagnostyki Laboratoryjnej w szpitalach LUX MED Onkologia:

  • brały udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej
  • uzyskały bardzo dobre oceny (oceny najwyższe!) dla wytypowanych analitów medycznych spośród wszystkich ocenianych w programie.

  Ocenę bardzo dobrą dla pojedynczego analitu otrzymuje laboratorium, które uzyskało pozytywne oceny w czterech edycjach programu zewnętrznej oceny w cyklu rocznym!

  Zadaniem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej są starania o poprawę wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, między innymi przez organizację porównawczych programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych.

  Poniżej prezentujemy nasze świadectwa i zaświadczenia:

  Biochemia

  Chemia Kliniczna

  Hematologia 1 | 2

  Immunobiochemia Podstawowa

  Immunobiochemia Poszerzona

  Krzepnięcie

  Markery Kardiologiczne

  Równowaga Kwasowo-zasadowa

  Close Menu