Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Artykuł konsultowany medycznie

Spis treści

  Skoro w klasyfikacji oznaczenie BI-RADS 5 to bardzo wysokie prawdopodobieństwo raka piersi, to czy wynik BI-RADS 0 oznacza „zero raka”? A co w takim razie oznacza BI-RADS-6? Oznaczenia w wynikach mammografii i USG nie zawsze są jasne dla osoby, która nie jest lekarzem. Z naszego artykułu dowiesz się, jak czytać skalę BI-RADS i co dalej zrobić z wynikiem.

  W LUX MED Onkologia prowadzimy liczne badania z zakresu diagnostyki obrazowej piersi. W wielu przypadkach są one bezpłatne – finansowane przez NFZ. Wszystkie dostępne są w ofercie komercyjnej. BI-RADS to skrót od Breast Imaging Reporting and Data System. Zgodnie z rekomendacjami oznaczenia według klasyfikacji BI-RADS pojawiają się w wynikach obrazowych badań piersi.

  Co oznacza BI-RADS?

  BI-RADS to system stworzony przez American College of Radiology (ACR) w celu standaryzacji opisów badań obrazowych piersi. Skala BI-RADS klasyfikuje zmiany w obrębie gruczołów piersiowych i może być stosowana w opisie:

  • badania mammograficznego,
  • badania ultrasonograficznego (USG piersi),
  • rezonansu magnetycznego piersi.

  BI-RADS definiuje terminologię, jaką należy posługiwać się w opisach badania, oraz kategorie końcowej oceny od 0 do 6, z wnioskami co do dalszego sposobu postępowania. Bez względu na to, jakie oznaczenie znajdzie się w opisie badania, każdy wynik badania piersi rekomendujemy skonsultować z lekarzem-specjalistą (ginekologiem, onkologiem lub ginekologiem-onkologiem).

  BI-RADS 0

  BI-RADS 0 nie oznacza – „zero raka”, „zero nowotworu” natomiast mówi o tym, że badanie wymaga uzupełnienia. Jeśli w Twoim wyniku jest oznaczenie BI-RADS 0 konieczna będzie dodatkowa ocena, czyli:

  • kolejne lub inne badanie obrazowe
  • porównanie z wcześniejszymi wynikami (mammogramami lub wynikami innych badań obrazowych),
  • oba powyższe działania.

  Czy to oznacza, że badanie piersi było nieprawidłowo przeprowadzone? Nie.

  Wynik BI-RADS 0 oznacza, że radiolog zauważył jakąś nieprawidłowość w obrazie, ale ponieważ charakter nieprawidłowości nie był jasny, uznał że należy poszerzyć diagnostykę lub sprawdzić w poprzednio wykonywanych badaniach (o ile takie są), jak wyglądał obszar, który budzi jego niepokój.

  Jeśli otrzymałaś wynik z oznaczeniem BI-RADS 0, skonsultuj się z lekarzem, który zdecyduje o dalszym postepowaniu.

  BI-RADS 1

  Jeśli czekasz na wynik „zero raka”, marzysz o oznaczeniu BI-RADS 1. Właśnie numer 1 w skali BI-RADS oznacza negatywny wynik badania – czyli brak objawów świadczących o obecności zmian nowotworowych.

  Wynik BI-RADS 1 to wynik prawidłowy, tzn.:

  • piersi mają jednorodną strukturę (nie ma w nich guzków, zaburzeń struktury utkania czy podejrzanych zwapnień),
  • nie zauważono żadnej zmiany, która byłaby nieprawidłowa lub nowa (w porównaniu z poprzednimi badaniami).

  Wynik BI-RADS 1 często oznacza koniec diagnostyki, należy jednak podkreślić, że każdy wynik warto skonsultować z lekarzem.

  Trzeba też pamiętać o samobadaniu piersi oraz regularnych badaniach profilaktycznych piersi (skriningowe badania mammograficzne).

  BI-RADS 2

  Oznaczenie BI-RADS 2 to jeszcze nic, co mogłoby nas martwić, klasyfikacja zmiany jako BIRADS2 świadczy o łagodnym charakterze nieprawidłowości wykrytej w badaniu obrazowym, może nią być np.:

  • zmiana dysplastyczna
  • łagodne zwapnienia,
  • torbiele proste,
  • gruczolakowłókniaki nie wykazujące dynamiki w obserwacji (to łagodne guzy piersi, często występujące u kobiet nawet przed 30 rokiem życia),
  • zmiany bliznowate, pooperacyjne.

  Jeśli otrzymałaś wynik z oceną BI-RADS 2, lekarz może zaproponować pogłębienie diagnostyki, ewentualnie poprosi o porównanie z poprzednimi badaniami, dlatego ten wynik trzeba skonsultować z lekarzem w Poradni Chorób Piersi. Istotna może być obserwacja zmian – nie tylko regularne samobadanie piersi, ale też USG piersi i/lub mammografia w wyznaczonych przedziałach czasowych.

  BI-RADS 3

  Wynik mammografii lub USG piersi z oznaczeniem BI-RADS 3 oznacza pojawienie się potencjalnie łagodnej zmiany (statystycznie ryzyko złośliwości nie jest wyższe niż 2%),

  O jakich łagodnych zmianach mówimy? Mogą to być:

  • rozproszone mikrozwapnienia,
  • torbiele powikłane,
  • gruczolakowłókniaki ,
  • asymetryczne zagęszczenia.

  Ponieważ prawdopodobieństwo, iż zmiana okaże się złośliwa jest wybitnie niskie, ale nie można tego wykluczyć w 100%, zmianę klasyfikowaną jako BIRADS3 należy monitorować – np. powtórzyć badanie po 4-6 miesiącach zgodnie z zaleceniami radiologa i klinicysty. W przypadku zmian typu BIRADS3 biopsja zazwyczaj nie jest konieczna, ścisła kontrola i powtórzenie badania w krótszym, niż normalnie terminie, umożliwia określenie dynamiki i zazwyczaj pozwala na ustalenie ostatecznego rozpoznania. Jeśli natomiast po kontrolnym badaniu nadal istnieją wątpliwości diagnostyczne, zmiana poddawana jest weryfikacji.

  Oczywiście ostateczna decyzja, co do interpretacji wyniku USG lub mammografii, należy do klinicysty, który oprócz wyniku badania obrazowego, dysponuje też danymi z historii choroby czy wywiadu oraz innymi wynikami badań. To lekarz zdecyduje, czy i w jaki sposób kontynuować diagnostykę. Może zlecić biopsję cienkoigłową lub gruboigłową w celu pobrania materiału do badania cytologicznego lub histopatologicznego.

  BI-RADS 4

  Badanie USG piersi lub mammografii zakończone wynikiem BI-RADS 4 oznacza wykrycie zmiany w piersi, która powinna być precyzyjnie zdiagnozowana. Zmiana tego typu jest wskazaniem do biopsji gruboigłowej. Klasyfikację BI-RADS 4 podzielono dodatkowo na trzy stopnie 4a/b/c w zależności od prawdopodobieństwa, że zmiana ma charakter złośliwy, gdzie w stopniu:

  • 4a – szacowane ryzyko złośliwości wynosi od 2% do 9%,
  • 4b – w tym przypadku ryzyko złośliwości wynosi od 10% do 49%,
  • 4c – wykryta zmiana może okazać się złośliwa w 50% do 95% przypadków.

  BI-RADS 4 to wynik, który bezwzględnie wymaga interwencji onkologa i dalszej diagnostyki. Jeśli badanie zlecił Ci lekarz rodzinny lub ginekolog, lub też wykonałaś je profilaktycznie, kolejnym etapem powinna być wizyta u specjalisty onkologa lub ginekologa-onkologa.

  BI-RADS 5

  Jeśli radiolog zaobserwuje zmianę o ryzyku złośliwości wynoszącym powyżej 95%, klasyfikuje ją jako BI-RADS-5. To wynik wskazujący, na realne ryzyko nowotworu złośliwego. Widząc taki wynik, należy jak najszybciej skontaktować się z onkologiem i wykonać dodatkową diagnostykę w postaci biopsji gruboigłowej/mammotomicznej.

  BI-RADS 6

  Rak piersi (potwierdzony uprzednio rozpoznaniem histopatologicznym) klasyfikowany jest jako BI-RADS 6, co oznacza potwierdzoną obecność raka w piersi. Ta kategoria używana jest tylko do wyników mammografii, USG i rezonansu magnetycznego piersi, które zostały wykonane po biopsji, która potwierdziła nowotwór. W takich przypadkach badania obrazowe przeprowadza się po to, aby wykluczyć zmiany wieloogniskowe (przed zabiegiem operacyjnym) lub ocenić odpowiedź nowotworu na leczenie.

  Co dalej z wynikiem mammografii lub USG piersi?

  Wynik BI-RADS 4/BI-RADS-5 rekomendujemy jak najszybciej skonsultować z onkologiem w poradni LUX MED Onkologia. Również w przypadku wyniku BI-RADS 6, jeśli jeszcze nie jesteś Pacjentką LUX MED Onkologia, możesz rozpocząć leczenie raka w naszych szpitalach w ramach NFZ.

  Zapewniamy nie tylko diagnostykę, ale też kompleksowe leczenie raka piersi na NFZ – bezpłatnie dla Pacjentki objętej powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli otrzymałaś wynik sklasyfikowany jako BIRADS-4/5/6, skontaktuj się z nami jak najszybciej – do naszej poradni onkologicznej nie potrzebujesz skierowania.

  Diagnostykę i leczenie raka piersi prowadzimy w ramach Centrum Kompetencji Raka Piersi (Breast Cancer Unit)

  Wpisz swoje Imię i Nazwisko bez cyfr oddzielone spacją

  Kontakt telefoniczny ze strony LUX MED Onkologia nastąpi w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych).

  * Dane są niezbędne do umówienia wizyty lub badania i nie będą wykorzystywane do innych celów.

  Bibliografia

  • American College of Radiology. ACR BI-RADS ATLAS – Mammography. Reporting System, 2013, online: Link, dostęp 05.08.2022.
  • Venkataraman S., Slanetz P.J., Lee C.I.. Breast imaging for cancer screening: Mammography and ultrasonography. UpToDate. 2021, online: Link, dostęp 05.08.2022.
  • Yap J., Breast imaging-reporting and data system (BI-RADS), Radiopaedia.org, 17.07.2022, online: Link, dostęp 05.08.2022.
  Close Menu