logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie organizacyjne, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie Pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia onkologicznego. Szybka terapia onkologiczna nie jest programem zdrowotnym w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm).

Jest przeznaczona dla wszystkich Pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy. Ministerstwo Zdrowia ani NFZ nie kwalifikują Pacjentów do udziału w szybkiej terapii onkologicznej.