logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Programy  lekowe  – są świadczeniem gwarantowanym w ramach leczenia finansowanego przez NFZ. W ramach leczenia w Programach Lekowych Pacjenci otrzymują  innowacyjne,  bardzo kosztowne produkty lecznicze, które nie są finansowane w inny sposób. Tylko ściśle określone jednostki chorobowe są objęte tą formą leczenia. Do tego typu leczenia zawsze kwalifikuje lekarz z ośrodka posiadającego umowę na realizację określonego programu. Wszystkie dostępne w Polsce Programy Lekowe zawierają szczegółowy opis na podstawie którego odbywa się:

 1. Kwalifikacja Pacjenta do Programu Lekowego w oparciu o:
  kryteria włączenia  do programu
  kryteria wyłączenia z programu
 2. Podawanie leku wg określonego sposobu i  dawkowania
 3. Monitorowanie wyników leczenia  Pacjenta
 4. Czasu leczenia w Programie Lekowym
 5. Monitorowanie wyników Programu Lekowego

Realizacja świadczeń z zakresu  Programów Lekowych jest możliwa w następujących  trybach:

 1. Ambulatoryjnym
 2. Jednodniowym – wyłącznie gdy nie osiągnie się celu terapii w trakcie leczenia w trybie ambulatoryjnym
 3. Hospitalizacji – wyłącznie gdy nie osiągnie się celu terapii w trakcie leczenia w trybie ambulatoryjnym  lub jednodniowym

(podział wg układów anatomicznych/ narządów /jednostek chorobowych)

 • LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE

  PRZEWÓD POKARMOWY

  LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO
  LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO
  LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA

  NARZĄDY PŁCIOWE KOBIET

  LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA
  LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ

  NARZĄDY PŁCIOWE  MĘŻCZYZN

  LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

  KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

  LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
  LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI
  LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM
  LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
   IBRUTYNIB W LECZENIU CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ

  UKŁAD CHŁONNY

  LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
  LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW (CHOROBA HODGKINA; INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T)
  LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+
  LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIVOLUMABU
  PIKSANTRON W LECZENIU CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

  POZOSTAŁE

  LECZENIE RAKA PIERSI
  LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
  LECZENIE RAKA NERKI
 • INNE LEKI