Skip to main content
Strona główna » Dla pacjenta » Informacje organizacyjne

Informacje organizacyjne

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szpitali LUX MED Onkologia Grupa LUX MED.

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo, informujemy,  iż Pacjenci zgłaszający się na wizyty we wszystkich placówkach należących do LUX MED Onkologia Sp. z o.o. nie mogą

 • podlegać obowiązkowi kwarantanny
 • przebywać na izolacji np. w warunkach domowych

Na podstawie  obowiązujących przepisów w tym art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  osoba przebywająca na kwarantannie/izolacji w warunkach domowych  ma zakaz opuszczania miejsca pobytu.

W związku z powyższym wizyta zaplanowana na terminie pokrywający się z okresem  kwarantanny nie będzie mogła się odbyć.

Złamanie w/w zakazu prowadzi do poniesienia odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej za narażenie na zakażenie innych osób.

Bardzo prosimy o odwołanie wizyty przypadającej na okres, gdy  Państwo nie będziecie mogli jej zrealizować i umówienie jej w innym terminie – po zakończeniu kwarantanny/izolacji.

DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Ze względu na bezpieczeństwo naszych Pacjentów osoby odwiedzające oraz towarzyszące Chorym przy przyjęciu zobowiązane są do pozostawienia wierzchnich okryć w szatni szpitala. Szatnia znajduję się przy Izbie Przyjęć wejście B.

Z wielu względów nie jest możliwe, aby Chorych odwiedzało więcej niż jedna osoba jednocześnie. Uprzejmie prosimy o uszanowanie intymności oraz respektowanie prawa do spokoju pozostałych Chorych.

W czasie obchodu lekarskiego oraz podczas wykonywania czynności pielęgnacyjno­-leczniczych odwiedzający nie mogą przebywać w sali chorych, a Chorych prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych oraz telewizorów.

Prosimy Odwiedzających o nie siadanie na łóżku Chorego.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do ograniczenia kontaktu osobistego chorych z rodzinami w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z infekcjami, osoby będące pod wpływem alkoholu lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających.

Dzieci do lat 12. nie mogą przebywać na terenie oddziałów szpitalnych.

Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

Osobom nieupoważnionym personel nie udziela informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

Prosimy o nie korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej.

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 – ­6:00.

W celu niezakłócania pracy zespołu terapeutycznego zaleca się odwiedziny:

 1. Oddział Ginekologii/Ginekologii Onkologicznej (placówka przy ul Św. Wincentego 103 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00
 2. Oddział Chirurgii/Chirurgii Onkologicznej (placówka przy ul Św. Wincentego 103 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 14.00 do 19.00
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
  • codziennie w godzinach wyznaczonych przez kierownictwo oddziału. Dokładnych informacji udziela personel oddziału.
 4. Oddział Onkologii Klinicznej I Chemioterapii (placówka przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 08:00 – 20:00
 5.  Oddział Hematoonkologii (placówka przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 10:00 – 20:00
 6.  Oddział Gastroentorologii (placówka przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 08:00 – 20:00
 7. Oddział Kardiologiczny (placówka przy ul. Fieldorfa 40 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 14:00 – 19:00
 8. Oddział Onkologii I Chemioterapii (placówka przy ul. Fieldorfa 40 w Warszawie)
  • codziennie w godzinach od 10:00 – 18:00
 9. Oddział Gastroentorologii (placówka przy ul. Kopernika 38 w Łodzi)
  • codziennie w godzinach od 14:00 – 19:00

W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny mogą odbywać się poza zalecanymi godzinami odwiedzin za zgodą lekarza lub pielęgniarki dyżurujących.

BAR

W Szpitalu Elbląska przy ul. Szamockiej 6, bar znajduje się na parterze, przy Izbie Przyjęć i czynny jest w godzinach 08:00-16:00.  W pozostałych placówkach dostępne są automaty z przekąskami.

PARKING

Wszystkie placówki LUX MED Onkologia dysponują parkingami dla Pacjentów.

Poniedziałek-piątek – parking płatny

Sobota-niedziela – parking bezpłatny

WOLONTARIAT

Szpital Elbląska zapewnia Pacjentom możliwość skorzystania ze wsparcia profesjonalnych Psychoonkologów.

Szczegóły dostępne są u personelu medycznego.

APTEKA

W pobliżu wszystkich placówek LUX MED Onkologia Grupa Lux Med są  zlokalizowane apteki ogólnodostępne, różnych  podmiotów kapitałowych ( z żadnym spośród tych podmiotów nie jesteśmy powiązani biznesowo)

 • Szpital Elbląska Grupa Lux Med, ul. Szamocka 6, 01-748 Warszawa – dwie apteki znajdują się w promieniu ok. 100 m
 • Szpital Św. Wincentego LUX MED Onkologia Grupa Lux Med, ul. Św. Wincentego 103, 03-291 Warszawa – dwie apteki znajdujące się w promieniu 750m
 • Szpital Fieldorfa LUX MED Onkologia Grupa Lux Med, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 40, 04-125 Warszawa – dwie apteki znajdujące się w promieniu ok. 400m
 • Rehabilitacja Grupa Lux Med, ul. Ludwika Narbutta 83, 02-544 Warszawa – dwie apteki w promieniu 500m
 • LUX MED Onkologia Endoterapia Łódź, ul. Kopernika 38 , 90-552 Łódź – trzy apteki w promieniu 300m
Close Menu