Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  2 sierpnia 2023 roku weszły w życie przepisy, które w trosce o bezpieczeństwo pacjenta, ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wystawieniu recepty na takie leki musi towarzyszyć badanie i ocena ich wpływu na pacjenta. Ograniczenia nie dotyczą jedynie lekarzy placówki POZ, do której zapisany jest pacjent.

  Co to oznacza dla lekarza specjalisty, np. onkologa?

  Przed wystawieniem każdej recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje, lekarz musi sprawdzić historię recept (ilość i rodzaj przepisanych danemu pacjentowi leków) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Przeprowadzenie weryfikacji lekarz musi odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach.

  Co zmiany w wystawianiu recept oznaczają dla pacjenta LUX MED Onkologia?

  Aby rozpocząć lub kontynuować leczenie bez obaw o ciągłość w wystawianiu recept, pacjent powinien zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i udostępnić LUX MED Onkologia dokumentację medyczną lub informacje o historii recept.

  Jak udostępnić nam dokumentację medyczną? Instrukcję znajdziesz na stronie onkologia.luxmed.pl w sekcji „Dla Pacjenta”

  Za pomocą IKP można upoważnić do wglądu w swoje dane medyczne i historię choroby bliską osobę, a także lekarza lub farmaceutę. Udostępnienie danych można przyznać bezterminowo, a następnie w dowolnym momencie, np. po zakończeniu leczenia, przerwać je.

  Podstawa prawna zmian

  Minister Zdrowia 12 lipca 2023 roku podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. poz. 1368). Rozporządzenie weszło w życie 2 sierpnia 2023 roku.

  Close Menu