logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

W ramach  oddzielnie podpisanych  umów z NFZ  – LUX MED Onkologia Grupa LUX MED dba o profilaktykę Kobiet w kierunku chorób nowotworowych.  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi badań profilaktycznych.

 • Cytologia

  BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA

  Dzięki wprowadzonym badaniom cytoonkologicznym w  formie aktywnych programów skriningu (w Polsce Narodowy Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) lub oportunistycznie wykonywanych badań u znacznej grupy pacjentek rozpoznaje się zmiany przednowotworowe (CIN2–3) lub wczesne (przedkliniczne) raki szyjki macicy i po stwierdzeniu nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego wykonuje się badanie kolposkopowe oraz pobiera wycinki.  Najczęstszym typem histologicznym raka szyjki macicy jest rak płaskonabłonkowy (ok. 80%), znacznie rzadziej (ok. 10%) występuje rak gruczołowy[1]

  Im  wcześniej zostanie zidentyfikowany nowotwór – tym większe są szanse na wyleczenie choroby.

  Dzięki istnieniu Programu Badań Przesiewowych setki tysięcy pacjentek skorzystało z możliwości poddania się przesiewowej cytologii. Jest to najprostsze badanie, które regularnie wykonywane pozwali na wykrycie nowotworu  we wczesnym stadium rozwoju.

  Od 2010 roku w LUX MED Onkologia można wykonywać cytologię w ramach Programu Badań Przesiewowych  organizowanego przez  Narodowy Fundusz Zdrowia.

  Zapraszamy Panie  do dokonania zapisu na cytologię. W trakcie badania położna jednoczasowo pobierze komórki nabłonka z dwóch lokalizacji: z tarczy macicy oraz z szyjki macicy.

  KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY:

  Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

  W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

  Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

   

  Zapisy na badanie odbywają się bezpośrednio w Rejestracji Szpitala LUX MED Onkologia Św. Wincentego, ul. Św. Wincentego 103, w Warszawie,

  lub  pod nr tel.: 22 430 87 00 pon. – pt. w godz. 7.00 – 19.30

  [1]  http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_06_Nowotwory_kobiecego_ukladu_plciowego_20130301.pdf  – data dostępu 18.02.2019

 • Mammografia

  BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  PIERSI – MAMMOGRAFIA

  Mammografia, to  nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich, uważana za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi. Polega na ucisku piersi w dwóch projekcjach i zobrazowaniu tkanki piersi na zdjęciach rentgenowskich, obecnie głównie w wersji cyfrowej coraz rzadziej na kliszach. Jest doskonałą metodą do oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach o budowie tłuszczowej.

  Niższa czułość mammografii u kobiet młodszych wiąże się przede wszystkim z gęstą budową piersi, obecnością zrębu tkanki łącznej nieprzejrzystego dla promieniowania rentgenowskiego.

  Badanie z uwagi na promieniowanie rentgenowskie jest przeciwskazane u kobiet w ciąży.

  W Polsce w 2017 roku z powodów onkologicznych wykonano 15.494  operacji chirurgicznych w obrębie  piersi , natomiast w  pierwszych trzech kwartałach 2018 roku takich zabiegów wykonano  11.855.[1]

  Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

  Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
   • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
   • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
   • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

   

  Informacje telefoniczne o Programie uzyskają Państwo pod nr telefonu:

  22 430 87 00

  Badania wykonywane są w placówce LUX MED Onkologia:

  Szpital Fieldorfa
  ul. Gen. A. E. Fieldorfa “NILA” 40
  04-125 Warszawa

  Szpital Św. Wincentego

  ul. Św. Wincentego 103

  03-291 Warszawa

  [1] Przedstawione dane ilościowe zostały pozyskane z Raportów NFZ zamieszczonych na stronach http://www.nfz.gov.pl/ – data dostępu 20.02.2019