Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  Wykaz bezpłatnych produktów leczniczych dla osób powyżej 65 roku życia zawiera prawie 3 800 leków. Bezpłatnie leki przysługują osobom, które spełniają wszystkie trzy wymienione niżej kryteria:

  • mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat
  • lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia
  • mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

  Udostępnij LUX MED Onkologia historię swoich recept

  Lekarze LUX MED Onkologia mogą wypisywać recepty na bezpłatne leki dla pacjentów, którzy ukończyli 65 rok życia, pod warunkiem sprawdzenia dotychczas przepisywanych leków na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

  Aby nasz lekarz mógł to zrobić i wypisać receptę na bezpłatny lek, należy za pośrednictwem IKP udostępnić LUX MED Onkologia informacje o historii recept. 

  Jak to zrobić? Skorzystaj z instrukcji na stronie: Instrukcja IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

  Close Menu