Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  W dniach 5-6 września 2017 r. w Centrum Szkoleniowym CEMED przy ul. Broniewskiego 89 w Warszawie odbył się kurs „Warsztaty Endoterapii Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Endoskopowa Dyssekcja Podśluzówkowa”.

  Kurs zgromadził 11 lekarzy. Uczestnikami byli wykwalifikowani lekarze endoskopii. Z oddziału Gastroenterologii Szpitala LUX MED Onkologia w kursie uczestniczyli dr Michał Pracki i dr Piotr Daniel.

  Kurs odbył się na podstawie zgody II Komisji Etycznej w Warszawie.

  Instruktorami byli:

  • dr Jan Pertkiewicz
  • dr n. med. Michał Spychalski
  • dr hab. n. med. Andrzej Białek
  • dr n. med. Michał Kamiński

  Instruktorom asystowały 3 pielęgniarki m.in. Halina Raczyńska i Barbara Piotrowska pracujące na co dzień w szpitalu LUX MED Onkologia.

  Sprzęt do kursu i świńskie żołądki zapewniła firma Olympus, której przedstawiciele także byli obecni na kursie.

  Pierwszego dnia kursu odbyły się wykłady oraz warsztaty praktyczne na preparowanych świńskich żołądkach.

  Tematy wykładów:
  1. Rozpoznawanie wczesnych zmian nowotworowych w badaniu endoskopowym

  2. Wskazania do esd w przewodzie pokarmowym

  3. Narzędzia do dyssekcji

  4. Techniczne aspekty wykonywania zabiegów

  Drugi dzień kursu prowadzony był na żywym modelu zwierzęcym – świniach, które zapewnione były z hodowli SGGW Obory.

  Lekarzami anestezjologii byli lekarze weterynarii Robert Wrzesień i Elżbieta Wrzesień. Uczestnicy szkolenia pracę anestezjologów ocenili jako bardzo dobrą i profesjonalną.

  Poniżej komentarz dr Jana Pertkiewicza na temat kształcenia lekarzy i zdobywania przez nich nowych kwalifikacji.

  Zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej jak również Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej oraz Towarzystw Narodowych proces kształcenia lekarzy w poszczególnych grupach zabiegów endoskopowych opiera się przede wszystkim na zdefiniowanych etapach kształcenia. Elementem pierwszym jest kurs teoretyczny ( wprowadzający) składający się z wykładów omawiających wskazania, przegląd urządzeń wykorzystywanych do przeprowadzenia badania/zabieg  z uwzględnieniem sposobów posługiwania się nimi, możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, powikłań  związanych z zabiegiem, metodom ich zapobiegania i leczenia.

  W większości krajów Europy Zachodniej istnieją Ośrodki Szkoleniowe prowadzące tego typu szkolenia. Ośrodki takie muszą przejść szczegółowo opisany  proces  przygotowawczy i certyfikację przez Komisję ds. Szkoleń danego Towarzystwa. Niezależnie od Kadry szkolącej wymaganiami są również najczęściej specjalne symulatory ( w Polsce poza pojedynczymi Ośrodkami Klinicznymi takich nie ma), które ułatwiają i przyspieszają proces kształcenia. Mogą to być symulatory w pełni elektroniczne lub modele żołądka czy jelita wykorzystywane wielorazowo. W jakimś stopniu substytutem symulatorów, ale już w technikach zabiegowych bardziej zaawansowanych są zajęcia prowadzone na izolowanych żołądkach lub jelitach, pozyskiwanych ze świń. W taki sposób możemy ćwiczyć zabiegi tamowania krwawień z przewodu pokarmowego, usuwania polipów różnymi technikami, usuwania zmian płaskich – tak jak w technice Dyssekcji Podśluzówkowej.

  Kolejnym elementem jest wykonywanie tych zabiegów na żywych zwierzętach, w warunkach imitujących zabieg wykonywany u ludzi. Ten konkretny kurs jest przeznaczony dla lekarzy posiadających umiejętności ponadpodstawowe, stąd dobór kandydatów jest narzucony. Poza tym osoby te pracują albo w ośrodkach onkologicznych albo w dużych szpitalach, gdzie jest duża możliwość znalezienia zmian nowotworowych i przednowotworowych, które mogą być usuwane za pomocą  techniki ESD.

  Close Menu