“Twoja krew, moje życie”

LUX MED Onkologia Grupa LUX MED aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii mającej na celu promowanie honorowego krwiodawstwa.

Kampania jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Ministerstwo Zdrowia finansuje inicjatywę a Narodowe Centrum Krwi oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa realizacją.

Cieszymy się, że mamy możliwość przyczyniania się do tej bardzo cennej kampanii społecznej.