Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

W dniach 23-25 maja 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Opieka Pielęgniarska w Nowych Terapiach Onkologicznych”.

Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Celem konferencji była dyskusja, wymiana doświadczeń i poglądów oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce pielęgniarki onkologicznej.

Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników z całej Polski, wśród których znaleźli się mgr Barbara Jobda – Prezes PSPO oraz pielęgniarki z całej polski w tym 5 pielęgniarek ze szpitala LUX MED Onkologia grupa LUX MED.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji mgr Małgorzaty Wróblewskiej oraz świetny wykład inauguracyjny Prof.dr hab.med. Marka Wojtukiewicza.

Tematami wykładów były:

– Pielęgniarka chorób piersi jako kluczowy element pracy interdyscyplinarnego centrum chorób piersi – doświadczenia COI Oddział w Gliwicach.

– Napromienianie skóry całego ciała u  chorych na chłoniaki złośliwe skóry.

– Limfadenektomia – udział pielęgniarki w zapobieganiu obrzękom limfatycznym po operacji raka piersi.

– Żywienie immunomodulujące pacjentów z chorobą nowotworową

– Radioembolizacja szansą pacjentów z nieoperacyjnymi guzami wątroby

– Schładzanie skóry głowy podczas chemioterapii jako metoda zapobiegania wypadaniu włosów – kontrowersje

– Funkcjonowanie pacjenta geriatrycznego w obliczu innowacyjnych metod leczenia onkologicznego

– Zastosowanie modelu adaptacyjnego Callisty Roy w praktyce klinicznej pielęgniarek onkologicznych

– Lęk i depresja a postrzeganie własnego zdrowia u pacjentek z guzami jajnika

– Niedobory odporności, postępowanie pielęgniarki w terapii dożylnej

– Niedobory odporności, postępowanie pielęgniarki w terapii podskórnej

– Nowe leki w onkologii- przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji w warunkach domowych

– Wpływ palenia tytoniu podczas leczenia radioterapią a odczyn popromienny w obrębie jamy ustnej

– Leki przeciwnowotworowe, zagrożenie dla pacjenta i personelu

– Rola i znaczenie opieki pielęgniarskiej w leczeniu chirurgicznym chorób piersi

– Brachyterapia gruczołu krokowego – od profilaktyki do leczenia”