Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  W dniach 23-25 maja 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Opieka Pielęgniarska w Nowych Terapiach Onkologicznych”.

  Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. Celem konferencji była dyskusja, wymiana doświadczeń i poglądów oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce pielęgniarki onkologicznej.

  Spotkanie zgromadziło kilkuset uczestników z całej Polski, wśród których znaleźli się mgr Barbara Jobda – Prezes PSPO oraz pielęgniarki z całej polski w tym 5 pielęgniarek ze szpitala LUX MED Onkologia grupa LUX MED.

  Konferencję rozpoczęły wystąpienia Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji mgr Małgorzaty Wróblewskiej oraz świetny wykład inauguracyjny Prof.dr hab.med. Marka Wojtukiewicza.

  Tematami wykładów były:

  – Pielęgniarka chorób piersi jako kluczowy element pracy interdyscyplinarnego centrum chorób piersi – doświadczenia COI Oddział w Gliwicach.

  – Napromienianie skóry całego ciała u  chorych na chłoniaki złośliwe skóry.

  – Limfadenektomia – udział pielęgniarki w zapobieganiu obrzękom limfatycznym po operacji raka piersi.

  – Żywienie immunomodulujące pacjentów z chorobą nowotworową

  – Radioembolizacja szansą pacjentów z nieoperacyjnymi guzami wątroby

  – Schładzanie skóry głowy podczas chemioterapii jako metoda zapobiegania wypadaniu włosów – kontrowersje

  – Funkcjonowanie pacjenta geriatrycznego w obliczu innowacyjnych metod leczenia onkologicznego

  – Zastosowanie modelu adaptacyjnego Callisty Roy w praktyce klinicznej pielęgniarek onkologicznych

  – Lęk i depresja a postrzeganie własnego zdrowia u pacjentek z guzami jajnika

  – Niedobory odporności, postępowanie pielęgniarki w terapii dożylnej

  – Niedobory odporności, postępowanie pielęgniarki w terapii podskórnej

  – Nowe leki w onkologii- przygotowanie pacjenta do samopielęgnacji w warunkach domowych

  – Wpływ palenia tytoniu podczas leczenia radioterapią a odczyn popromienny w obrębie jamy ustnej

  – Leki przeciwnowotworowe, zagrożenie dla pacjenta i personelu

  – Rola i znaczenie opieki pielęgniarskiej w leczeniu chirurgicznym chorób piersi

  – Brachyterapia gruczołu krokowego – od profilaktyki do leczenia”

  Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

  Close Menu