Portrety Polskiej Medycyny 2019 – tytuł Menedżer Rynku Zdrowia w kategorii placówek niepublicznych dla Prezesa LUX MED Onkologia Grupa LUX MED.

Podczas XV Forum Rynku Zdrowia odbywającego się w dniach 21-22.10.19 w Warszawie, Prezes LUX MED Onkologia Marcin Faflik, został uhonorowany tytułem Menedżer Rynku Zdrowia 2019 w kategorii placówek niepublicznych.
Nagroda ta została przyznana za wyróżnienie Szpitali LUX MED Onkologia Grupa LUX MED w raporcie Narodowego Funduszu Zdrowia w obszarze „Nowotwory złośliwe – koncentracja leczenia zabiegowego” opublikowanym w czerwcu 2019r. (analizowano dane podsumowujące rok 2018).

LUX MED Onkologia Grupa LUX MED uplasował się na:
1. Drugim miejscu pod względem ilości wykonanych operacji nowotworów piersi w woj. mazowieckim
2. Czwartym miejscu w Polsce, a drugim na Mazowszu pod względem: uzyskania najniższego odsetka ponownego leczenia chirurgicznego nowotworów piersi w ciągu 30 dni od pierwotnego zabiegu ( pod uwagę były brane ośrodki wykonujące powyżej 50 operacji rocznie).

Pozostałe kategorie, w których zostały przyznane tytuły to:
• Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne)
• Lekarz Rynku Zdrowia
• Wydarzenie Rynku Zdrowia
• Osobowość Rynku Zdrowia
• Lider Rynku Zdrowia
• Lider 15-lecia Rynku Zdrowia

Gratulujemy wszystkim laureatom i równocześnie bardzo cieszymy się, że środowisko medyczne doceniło nasz trud i zaangażowanie.