Otwarcie nowej placówki – Szpital Elbląska

Już w kwietniu nastąpi otwarcie całkowicie nowej placówki LUX MED Onkologia Sp. z o.o.

Niebawem otwieramy nowy szpital o specjalizacji onkologicznej pod marką LUX MED Onkologia. Nowa placówka zlokalizowana jest przy ulicy Szamockiej 6 w Warszawie.

W szpitalu będziemy zapewniać opiekę na oddziałach Chemioterapii Dziennej, Onkologii Klinicznej, Hematoonkologii, Endoskopii oraz na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.

Każdy Pacjent szpitala otoczony będzie opieką w modelu „Primary Nursing”. Model ten polega na przydzieleniu każdemu Pacjentowi dedykowanej pielęgniarki, która ustala i koordynuje plan opieki oraz dedykowanego opiekuna medycznego, który wspiera Pacjenta w codziennych czynnościach w trakcie pobytu w szpitalu.

W placówce prowadzić będziemy też przychodnię onkologiczną wyposażoną w gabinety konsultacyjne i zabiegowe, a także pracownie endoskopowe i diagnostyki obrazowej.

Więcej informacji wkrótce.