Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Programy profilaktyczne

W ramach oddzielnie podpisanych umów z NFZ – LUX MED Onkologia Grupa LUX MED dba o profilaktykę Kobiet w kierunku chorób nowotworowych. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi badań profilaktycznych.

CYTOLOGIA

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA

Dzięki wprowadzonym badaniom cytoonkologicznym w  formie aktywnych programów skriningu (w Polsce Narodowy Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) lub oportunistycznie wykonywanych badań u znacznej grupy pacjentek rozpoznaje się zmiany przednowotworowe (CIN2–3) lub wczesne (przedkliniczne) raki szyjki macicy i po stwierdzeniu nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego wykonuje się badanie kolposkopowe oraz pobiera wycinki.  Najczęstszym typem histologicznym raka szyjki macicy jest rak płaskonabłonkowy (ok. 80%), znacznie rzadziej (ok. 10%) występuje rak gruczołowy[1]

Im  wcześniej zostanie zidentyfikowany nowotwór – tym większe są szanse na wyleczenie choroby.

Dzięki istnieniu Programu Badań Przesiewowych setki tysięcy pacjentek skorzystało z możliwości poddania się przesiewowej cytologii. Jest to najprostsze badanie, które regularnie wykonywane pozwali na wykrycie nowotworu  we wczesnym stadium rozwoju.

Od 2010 roku w LUX MED Onkologia można wykonywać cytologię w ramach Programu Badań Przesiewowych  organizowanego przez  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zapraszamy Panie  do dokonania zapisu na cytologię. W trakcie badania położna jednoczasowo pobierze komórki nabłonka z dwóch lokalizacji: z tarczy macicy oraz z szyjki macicy.

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY:

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 25-64 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte screeningiem cytologicznym.

Zapisy na badanie odbywają się bezpośrednio w rejestracji w:

  • Szpitalu Św. Wincentego LUX MED Onkologia, ul. Św. Wincentego 103, Warszawa,
  • Szpitalu Fieldorfa LUX MED Onkologia, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 40, Warszawa.

lub  pod nr tel.: 22 430 87 00 pon. – pt. w godz.8.00 – 20.00

[1]  http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_06_Nowotwory_kobiecego_ukladu_plciowego_20130301.pdf  – data dostępu 18.02.2019

MAMMOGRAFIA

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  PIERSI – MAMMOGRAFIA

Mammografia, to  nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich, uważana za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi. Polega na ucisku piersi w dwóch projekcjach i zobrazowaniu tkanki piersi na zdjęciach rentgenowskich, obecnie głównie w wersji cyfrowej coraz rzadziej na kliszach. Jest doskonałą metodą do oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach o budowie tłuszczowej.

Niższa czułość mammografii u kobiet młodszych wiąże się przede wszystkim z gęstą budową piersi, obecnością zrębu tkanki łącznej nieprzejrzystego dla promieniowania rentgenowskiego.

Badanie z uwagi na promieniowanie rentgenowskie jest przeciwskazane u kobiet w ciąży.

Badanie trwa kilka minut i polega na zrobieniu czterech zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji dla każdej piersi. Promieniowanie rentgenowskie emitowane w czasie badania nie jest większe niż przy RTG zęba, dawka jest bezpieczna. Każde zdjęcie analizowane jest przez dwóch lekarzy (tzw. podwójny odczyt). Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza obrazów z poprzednimi zdjęciami – na badanie warto wziąć ze sobą zdjęcia z poprzedniej mammografii.

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi umożliwia bezpłatną mammografię bez skierowania kobietom szczególnie
narażonym na zachorowanie na raka piersi z uwagi na wiek, tj. w wieku od 45 do 74 lat:
1. co 24 miesiące – kobietom, które nie miały wcześniej zdiagnozowanej złośliwej zmiany nowotworowej w piersi
2. co 12 miesięcy – kobietom, które:

  • po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT)
  • zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu

Wyłączone z programu są kobiety objęte „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” lub „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi”.

Zapisy na badanie odbywają się bezpośrednio w rejestracji w:

  • Szpitalu Św. Wincentego LUX MED Onkologia, ul. Św. Wincentego 103, Warszawa,
  • Szpitalu Fieldorfa LUX MED Onkologia, ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 40, Warszawa.

lub  pod nr tel.: 22 430 87 00 pon. – pt. w godz.8.00 – 20.00

Close Menu