Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Programy profilaktyczne

W ramach oddzielnie podpisanych umów z NFZ – LUX MED Onkologia Grupa LUX MED dba o profilaktykę Kobiet w kierunku chorób nowotworowych. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi badań profilaktycznych.

CYTOLOGIA

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  SZYJKI MACICY – CYTOLOGIA

Dzięki wprowadzonym badaniom cytoonkologicznym w  formie aktywnych programów skriningu (w Polsce Narodowy Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy) lub oportunistycznie wykonywanych badań u znacznej grupy pacjentek rozpoznaje się zmiany przednowotworowe (CIN2–3) lub wczesne (przedkliniczne) raki szyjki macicy i po stwierdzeniu nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego wykonuje się badanie kolposkopowe oraz pobiera wycinki.  Najczęstszym typem histologicznym raka szyjki macicy jest rak płaskonabłonkowy (ok. 80%), znacznie rzadziej (ok. 10%) występuje rak gruczołowy[1]

Im  wcześniej zostanie zidentyfikowany nowotwór – tym większe są szanse na wyleczenie choroby.

Dzięki istnieniu Programu Badań Przesiewowych setki tysięcy pacjentek skorzystało z możliwości poddania się przesiewowej cytologii. Jest to najprostsze badanie, które regularnie wykonywane pozwali na wykrycie nowotworu  we wczesnym stadium rozwoju.

Od 2010 roku w LUX MED Onkologia można wykonywać cytologię w ramach Programu Badań Przesiewowych  organizowanego przez  Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zapraszamy Panie  do dokonania zapisu na cytologię. W trakcie badania położna jednoczasowo pobierze komórki nabłonka z dwóch lokalizacji: z tarczy macicy oraz z szyjki macicy.

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY:

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 25-59 lat:

  • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
  • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

 

Zapisy na badanie odbywają się bezpośrednio w Rejestracji Szpitala LUX MED Onkologia Św. Wincentego, ul. Św. Wincentego 103, w Warszawie,

lub  pod nr tel.: 22 430 87 00 pon. – pt. w godz. 7.00 – 19.30

[1]  http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom1_06_Nowotwory_kobiecego_ukladu_plciowego_20130301.pdf  – data dostępu 18.02.2019

MAMMOGRAFIA

BADANIA PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  PIERSI – MAMMOGRAFIA

Mammografia, to  nieinwazyjna metoda badania piersi przy użyciu promieni rentgenowskich, uważana za bezpieczną i efektywną metodę wykrywania raka piersi. Polega na ucisku piersi w dwóch projekcjach i zobrazowaniu tkanki piersi na zdjęciach rentgenowskich, obecnie głównie w wersji cyfrowej coraz rzadziej na kliszach. Jest doskonałą metodą do oceny mikrozwapnień oraz drobnych zmian w piersiach o budowie tłuszczowej.

Niższa czułość mammografii u kobiet młodszych wiąże się przede wszystkim z gęstą budową piersi, obecnością zrębu tkanki łącznej nieprzejrzystego dla promieniowania rentgenowskiego.

Badanie z uwagi na promieniowanie rentgenowskie jest przeciwskazane u kobiet w ciąży.

W Polsce w 2017 roku z powodów onkologicznych wykonano 15.494  operacji chirurgicznych w obrębie  piersi , natomiast w  pierwszych trzech kwartałach 2018 roku takich zabiegów wykonano  11.855.[1]

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
  • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
    • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
    • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
    • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

Informacje telefoniczne o Programie uzyskają Państwo pod nr telefonu:

22 430 87 00

Badania wykonywane są w placówce LUX MED Onkologia:

Szpital Fieldorfa
ul. Gen. A. E. Fieldorfa “NILA” 40
04-125 Warszawa

Szpital Św. Wincentego

ul. Św. Wincentego 103

03-291 Warszawa

[1] Przedstawione dane ilościowe zostały pozyskane z Raportów NFZ zamieszczonych na stronach http://www.nfz.gov.pl/ – data dostępu 20.02.2019

Close Menu