Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  Grupa LUX MED 13 marca 2018 roku podpisała umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stroną porozumienia jest należąca do Grupy LUX MED spółka LUX MED Onkologia. Porozumienie to ma na celu podjęcie wspólnych działań w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form kształcenia studentów.

  W ramach umowy strony zobowiązały się do realizacji wspólnych inicjatyw, w tym organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz publikacji naukowych. Umowa ułatwia studentom, doktorantom i pracownikom UKSW nawiązywanie współpracy z uznanymi specjalistami Grupy LUX MED oraz daje dostęp do nowoczesnej infrastruktury i technik badawczych.

  W imieniu Uniwersytetu umowę podpisał rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Grupę LUX MED reprezentowała Prezes Anna Rulkiewicz, a LUX MED Onkologia Prezes Marcin Faflik.

  W ramach współpracy strony zobowiązały się do realizacji wspólnych inicjatyw, w tym organizacji konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz publikacji naukowych. Umowa ułatwia studentom, doktorantom i pracownikom UKSW nawiązywanie współpracy z uznanymi specjalistami Grupy LUX MED oraz daje dostęp do nowoczesnej infrastruktury i technik badawczych.

  Dla LUX MED, czyli największego prywatnego świadczeniodawcy usług medycznych, współpraca z renomowaną uczelnią jest naturalnym krokiem w realizacji strategii. Uważamy bowiem, że rozwój kompetencji pracowników medycznych jest naszym obowiązkiem i od wielu lat podejmujemy wiele działań edukacyjnych skierowanych do naszych lekarzy i medycznego personelu wspierającego. Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą i pacjento-centrycznym modelem świadczenia usług. Jestem przekonana, że nasz dotychczasowy dorobek i doświadczenie, a także kompetencje naszych specjalistów i nowoczesna infrastruktura pomogą młodym adeptom medycyny wejść doskonale przygotowanym w życie zawodowe – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  Close Menu