Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

  Szanowni Państwo,

  W dniu 30 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy tego dokumentu od 30 stycznia 2021 r. zmianie uległy kryteria wobec pacjentów urodzonych po 1961 r. (w tym onkologicznych), którzy mogą być włączeni do Grupy „I” Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

  Aktualnie uprawnienie takie mają:

  „9a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

  1. a) dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
  2. b) z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
  3. c) poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
  4. d) po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne,”

  Treść rozporządzenia dostępna poniżej:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29.01.2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


  Aktualizacja 01.02.2021r.

   

   

  Szanowni Państwo,

  W związku z publikacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (kopia do pobrania poniżej) informujemy, że osoby urodzone po 1961 r., z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 znalazły się wśród populacji uprawnionej do szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w „ETAPIE I”.

  Oznacza to, że pacjenci mający obecnie mniej niż 60 lat będący w trakcie leczenia w ostatnim roku (z zastrzeżeniem formy leczenia stacjonarnego – hospitalizacja) będą mogły zostać zaszczepione w  grupie osób powyżej 60 r.ż. Należy podkreślić, że zapisy te nie uzasadniają żadnego pierwszeństwa w „ETAPIE I” a jedynie stanowią podstawę do zaliczenia do tej populacji.

  Potwierdzeniem spełnienia wymogu określonego w ww. Rozporządzeniu jest kopia Karty Informacyjnej z leczenia szpitalnego z datą wypisu nie starszą niż rok od daty podania pierwszej dawki szczepionki. W związku z powyższym nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowych, specjalnych zaświadczeń potwierdzających spełnienie tego warunku, szczególnie w sytuacji gdy nieznana jest jeszcze data szczepienia. Prosimy więc o powstrzymanie się od prób uzyskania takich zaświadczeń, gdyż posiadane przez Państwa Karty Informacyjne są dostatecznymi dokumentami w tej sprawie. W przypadkach uzasadnionych możliwe jest uzyskanie praz pacjenta kopii wybranej dokumentacji medycznej bez konieczności odbywania wizyty lekarskiej wyłączenie w tej sprawie.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.01.2021r.

  Koordynator Szczepień

  Close Menu