Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Dokumentacja medyczna

Za udostępnianie dokumentacji medycznej LUX MED Onkologia pobiera opłatę na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w kwocie wskazanej poniżej:

Forma udostępnienia dokumentacji medycznej: Cena za każdą stronę:
wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej 8,50 zł
kopia lub wydruk dokumentacji medycznej 0,30 zł
wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej sporządzona na elektronicznym nośniku danych˟ 1,70 zł
wydanie kliszy RTG 15,00 zł

˟ forma sporządzana wyłącznie w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy wypełnić odpowiednie dokumenty, które znajdą Państwo poniżej.

Close Menu