logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Za udostępnianie dokumentacji medycznej LUX MED Onkologia pobiera opłatę na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w kwocie wskazanej poniżej:

Forma udostępnienia dokumentacji medycznej:Cena za każdą stronę:
wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej8,50 zł
kopia lub wydruk dokumentacji medycznej0,30 zł
wyciąg, odpis lub kopia dokumentacji medycznej sporządzona na elektronicznym nośniku danych˟1,70 zł
wydanie kliszy RTG15,00 zł

˟ forma sporządzana wyłącznie w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

W celu uzyskania dokumentacji medycznej należy wypełnić odpowiednie dokumenty, które znajdą Państwo poniżej.

Mammografia z tomsyntezą

Diagnostyka nowotworów piersi

Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty na wskazane badanie, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Kontakt telefoniczny z rejestracji LUX MED Onkologia Grupa LUX MED nastąpi w dzień powszedni, tego samego dnia co zgłoszenie, lub dnia następnego (dotyczy dni roboczych) w godz. 12.00 - 19.00. Przy zgłoszeniu w dzień wolny od pracy - kontakt z naszej strony nastąpi w pierwszy dzień roboczy.

Pełna diagnostyka COVID-19

  • Test molekularny RT-RCP w kierunku SARS-CoV2
  • Test serologiczny w kierunku przeciwciał SARS-CoV2

Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty na wskazane badanie, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Kontakt telefoniczny z rejestracji LUX MED Onkologia Grupa LUX MED nastąpi w dzień powszedni, tego samego dnia co zgłoszenie, lub dnia następnego (dotyczy dni roboczych) w godz. 12.00 - 19.00. Przy zgłoszeniu w dzień wolny od pracy - kontakt z naszej strony nastąpi w pierwszy dzień roboczy.