Badania w kierunku rozpoznania zakażenia COVID19 – test genetyczny RT-PCR oraz badanie serologiczne w kierunku przeciwciał klasy IGG ANTY-SARS-COV-2

Zasadniczym testem wykrywającym infekcję SARS-COV2 jest test genowy (molekularny) RT-PCR pozwalający w pobranym wymazie z noso-gardzieli lub gardła określić obecność materiału genetycznego wirusa. Wykrywanie obecności materiału genetycznego wirusa jest możliwe tylko w aktywnej fazie choroby, również o bezobjawowym lub skąpoobjawowym przebiegu. Zaletą testów molekularnych jest możliwość potwierdzenia zakażenia we wczesnej fazie, gdy jeszcze nie doszło do produkcji przeciwciał.

Uzupełnieniem diagnostyki SARS-CoV-2, również po wykonanym teście molekularnym RT-PCR, są badania serologiczne wykonywane z pełnej krwi i polegające na oznaczeniu specyficznych przeciwciał, w tym klasy IgG SARS-CoV-2. Oznaczenie specyficznych przeciwciał stanowi uzupełnienie wiarygodnej diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2.

Pojawienie się swoistych przeciwciał klasy IgG anty SARS-CoV-2 jest możliwe do wykrycia po okresie co najmniej 10-14 dni od wystąpienia objawów klinicznych zakażenia lub kontaktu z wirusem.

Określenie optymalnego czasu wykonywania testów serologicznych jest związane ze zjawiskiem braku reakcji immunologicznej organizmu, tzw. „okienka serologicznego” w przypadku SARC CoV-2 wynoszącego 7-14 dni.

Wskazaniem do wykonania testu anty SARS-CoV-2 klasy IgG może być:

  • uzupełnienie testów molekularnych RT-PCR w celu oceny odpowiedzi immunologicznej osób, które miały zakażenie SARS-CoV-2 lub kontakt z wirusem,
  • diagnostyka retrospektywna zakażeń SARS-CoV-2,
  • diagnostyka serologiczna osób, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Wyniki badań powinny być zawsze zinterpretowane przez lekarza w połączeniu z wywiadem i badaniem lekarskim, oceną stanu zdrowia oraz objawów chorobowych

Koszt wykonania testu molekularnego RT-PCR wynosi 500zł, czas oczekiwania na wynik wynosi do 48 godzin.

Koszt wykonania badania przeciwciał anty SARS-CoV-2 wynosi 110zł, czas oczekiwania na wynik wynosi maks. 2 dni robocze.

Badania wykonywane są wyłącznie na terenie Warszawy.

Informacja dla pacjentów: 22 430 87 00