Przejdź do treści strony

Zadzwoń: 22 430 87 00

Spis treści

    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem badań klinicznych do zapoznania się z aktualnym wykazem prowadzonych przez nasz szpital badań.

    Udział w badaniu klinicznym jest dobrowolny. Przed przystąpieniem do badania Pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym, podpisując formularz zgody. Przed podpisaniem zgody Pacjent zostanie poinformowany o procedurach, przebiegu terapii, ewentualnych działaniach niepożądanych związanych z udziałem w badaniu klinicznym oraz innych metodach leczenia. Udział w badaniu klinicznym wiąże się z obowiązkami dla uczestnika badania, takimi jak np. systematyczne zgłaszanie się na badania kontrolne, które mogą być częstsze w porównaniu do leczenia standardowego.

    Pacjent może w każdej chwili podjąć decyzję o zakończeniu swojego udziału w badaniu i nie musi podawać przyczyny rezygnacji. O swojej decyzji Pacjent powinien powiadomić lekarza prowadzącego badanie. Rezygnacja z udziału w badaniu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych ani finansowych oraz nie wpłynie na sposób traktowania Pacjenta przez personel medyczny.

    Close Menu