LUX MED Onkologia Grupa LUX MED wśród szpitali realizujących zadanie w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

LUX MED Onkologia Grupa LUX MED znalazł się w grupie 5 szpitali wybranych do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, jakim jest “Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy”.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 27 sierpnia 2019r. w Ministerstwie Zdrowia podpisana została umowa na zakup nowoczesnego mammografu.

Drugim etapem realizacji zadania jest zakup przez LUX MED Onkologia mammografu cyfrowego z opcją tomosyntezy, który w znaczący sposób poszerzy nasze możliwości diagnostyczne w programie Kompleksowej diagnostyki i leczenia raka piersi, który będzie finansowany przez NFZ od 01 października 2019r.

Leave a reply