logo
 • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00
 • KOLONOSKOPIA

  BADANIE PROFILAKTYCZNE W KIERUNKU WYKRYWANIA NOWOTWORÓW  JELITA GRUBEGO

  W Polsce w 2017 roku z powodów onkologicznych wykonano 13.060  operacji chirurgicznych w obrębie  jelita grubego, natomiast w  pierwszych trzech kwartałach 2018 roku takich zabiegów wykonano już  10.001.[1]

  Zabiegi operacyjne są podstawową metodą leczenia nowotworów jelita grubego.  Ze względu na to, że nowotwór, nawet przez wiele lat, rozwija się bezobjawowo, należy wyprzedzić etap pojawienia się pierwszych objawów i wykryć potencjalną chorobę we wczesnym stadium jej rozwoju. Im  wcześniej zostanie rozpoznany nowotwór – tym większe są szanse na wyleczenie choroby.

  Dzięki istnieniu Programu Badań Przesiewowych wielu pacjentów skorzystało z możliwości poddania się kolonoskopii – badaniu, które jest najlepszą metodą diagnostyczną pozwalająca na wykrycie wczesnych stadiów raka lub zmian przednowotworowych jelita grubego u pacjentów bez objawów klinicznych oraz w części przypadków umożliwiającą usunięcie takich zmian.

  Zapraszamy Państwa  do dokonania zapisu na kolonoskopię. W trakcie badania lekarz obejrzy wnętrze całego jelita grubego przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu) oraz oceni jego stan. Przy dobrym przygotowaniu uwidocznić można całe jelito grube oraz końcowy odcinek jelita cienkiego. Podczas badania, przy użyciu dodatkowych instrumentów istnieje możliwość pobrania wycinków do badania histopatologicznego z miejsc podejrzanych chorobowo oraz usunięcia ewentualnych polipów.

  KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO:

  W programie mogą wziąć udział:

  • Osoby w wieku 50-65 lat,
  • Osoby w wieku od 40 lat, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • Osoby w wieku od 25 lat z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie z potwierdzeniem obciążenia genetycznego z poradni genetycznej. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badania co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych. Osoba taka może być zwolniona z wykonywania badań kontrolnych.

  Osoby spełniające powyższe warunki wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

  • Nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu /pacjent może wziąć udział w programie),
  • Brak wyraźniej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu),
  • Brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona),

  W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

  • Miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat,
  • Mają objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego.

  W ramach programu zapewniane jest:

  • Bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej,
  • Pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
  • Polipektomia (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
  • Preparat, którym należy przygotować się do badania, (za preparat pobierana jest kaucja, zwracana w dniu badania).
  • Bezpłatna sedacja dla 50% osób, ogólnego limitu przyznanych badań.

  Prawo do bezpłatnych badań w sedacji mają pacjenci:

  • po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
  • po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości.

  Badania wykonywane są w placówkach: w Warszawie oraz w Łodzi

  Informacje dotyczące badań wykonywanych w Warszawie uzyskają Państwo pod nr telefonu: 783 711 755 lub 22 649 83 15

  Na badanie kolonoskopii można zapisać się osobiście,  na podstawie wypełnionej ankiety przesłanej pocztą lub elektronicznie na adres endoskopia.onkologia@luxmed.pl badania wykonywane są w szpitalu przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „NILA” 40, 04-125 Warszawa

  Informacje dotyczące badań wykonywanych w Łodzi uzyskają Państwo pod nr telefonu: 609 210 079 lub 42 253 17 00

  Na badanie kolonoskopii można zapisać się osobiście  w wybranej placówce,  na podstawie wypełnionej ankiety przesłanej pocztą lub elektronicznie na adres rejestracja.kopernika@luxmed.pl,  badania wykonywane są w szpitalu przy ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź

  Ankieta do pobrania – dla badań wykonywanych w Łodzi

  Ankieta do pobrania – dla badań wykonywanych w Warszawie

  [1]Przedstawione dane ilościowe zostały pozyskane z Raportów NFZ zamieszczonych na stronach http://www.nfz.gov.pl/ – data dostępu 20.02.2019