Transplantacje w LUX MED Onkologia

Z dumą i wielką radością informujemy, że LUX MED Onkologia otrzymała pozwolenie od Ministra Zdrowia na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. Już wkrótce dołączy do grona wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących nowoczesne terapie transplantologiczne. Realizowane będą one w nowo powstającym Centrum Terapii Komórkowych (CTK), w oparciu o najwyższe międzynarodowe standardy.

W najbliższym czasie LUX MED Onkologia rozpocznie prace mające na celu uruchomienie poszczególnych elementów projektu Centrum Terapii Komórkowych. Od 2022 roku ośrodek będzie działał w pełnym zakresie i rozpocznie kwalifikację chorych do zabiegów.

Pracami wysoko wykwalifikowanego zespołu Centrum Terapii Komórkowych kieruje dr hab. nauk medycznych Emilian Snarski – Członek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT – European Society for Blood and Marrow Transplantation).

W ostatnich latach przeszczepy szpiku znalazły zastosowanie w nowoczesnych terapiach chorób z autoagresji – szczególnie w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz twardziny układowej. Od wielu lat stosowane są z powodzeniem między innymi w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, ostrych białaczek oraz aplazji szpiku. Terapie komórkowe stosowane są coraz częściej w chorobach degeneracyjnych, terapii nowotworów (CAR-T) oraz w przypadkach  poważnych zaburzeń immunologicznych.