logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Pakiet onkologiczny to potoczne określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapię onkologiczną. W ramach pakietu onkologicznego powstała odrębna kategoria Pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu onkologii. Zmiany wprowadzone przez pakiet zapewniają Pacjentom z nowotworami złośliwymi kompleksową opiekę na każdym etapie choroby. Przewiduje się również obniżenie kosztów leczenia, dzięki wykryciu choroby we wczesnym stadium