logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

W związku ze stanem epidemii wprowadziliśmy zmiany dotyczące sposobu odbioru wyników badań diagnostycznych wykonywanych w placówkach LUX MED Onkologia Grupa LUXMED.

Wyniki badań będzie można otrzymać za pomocą komunikacji e-mail.

W tym celu należy:

  1. Skontaktować się telefonicznie z naszą infolinią nr tel: 22 430 87 00
  2. Podać/potwierdzić adres e-mail, na który zostaną przesłane wyniki badań diagnostycznych. Korespondencja będzie wysyłana z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa w tym danych osobowych i medycznych.

Uwaga!

  1. Nie akceptujemy zgłoszeń mailowych, takie zgłoszenia nie są podstawą do wysyłania wyników badań.
  2. Wysyłane będą tylko i wyłącznie opisy badań obrazowych, nie będą wysyłane zdjęcia.
  3. Wyniki badań histopatologicznych będą przesyłane po weryfikacji przez lekarza i telefonicznym poinformowaniu Pacjenta o zaleceniach co do dalszego postępowania.

Wysyłane będą następujące wyniki badań:

 

Laboratoryjne
Radiologiczne (zdjęcia rtg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)
Holter RR i EKG
Badania histopatologiczne

Mammografia z tomsyntezą

Diagnostyka nowotworów piersi

Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty na wskazane badanie, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Kontakt telefoniczny z rejestracji LUX MED Onkologia Grupa LUX MED nastąpi w dzień powszedni, tego samego dnia co zgłoszenie, lub dnia następnego (dotyczy dni roboczych) w godz. 12.00 - 19.00. Przy zgłoszeniu w dzień wolny od pracy - kontakt z naszej strony nastąpi w pierwszy dzień roboczy.

Pełna diagnostyka COVID-19

  • Test molekularny RT-RCP w kierunku SARS-CoV2
  • Test serologiczny w kierunku przeciwciał SARS-CoV2

Dane są niezbędne tylko i wyłącznie do umówienia wizyty na wskazane badanie, nie będą wykorzystywane do innych celów.

Kontakt telefoniczny z rejestracji LUX MED Onkologia Grupa LUX MED nastąpi w dzień powszedni, tego samego dnia co zgłoszenie, lub dnia następnego (dotyczy dni roboczych) w godz. 12.00 - 19.00. Przy zgłoszeniu w dzień wolny od pracy - kontakt z naszej strony nastąpi w pierwszy dzień roboczy.