logo
  • Skontaktuj się z nami: 22 430 87 00

Dla poszczególnych procedur medycznych wykonywanych w  szpitalach LUX MED Onkologia Grupa LUX MED zostały przygotowane dla Pacjentów informacje ogólne na temat określonego badania/zabiegu. Również zostały przygotowane ankiety, których uzupełnienie i podpisane rzez Pacjenta jest niezbędne przed wykonaniem badania/zabiegiu.

Dlatego też Prosimy o zapoznanie się z określonymi opisami badań ( wg potrzeb) i posiadanie ze sobą podpisanych ankiet/dokumentów w dniu przyjęcia do szpitala. Dziękujemy.